Course (Khóa học)

Hãy đánh dấu danh sách khóa học của bạn với dữ liệu có cấu trúc để các học viên tiềm năng có thể tìm thấy bạn thông qua Google Tìm kiếm. Bạn có thể cung cấp chi tiết bao gồm tên khóa học, người cung cấp và một đoạn mô tả ngắn.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về một khóa học trong JSON-LD bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền Khóa học.

Nguyên tắc về nội dung

  • Chỉ sử dụng mục đánh dấu khóa học cho nội dung giáo dục phù hợp với định nghĩa sau về khóa học: Một chương trình học hoặc chuỗi chương trình học có chứa các bài giảng, bài học hoặc mô-đun về một lĩnh vực và/hoặc chủ đề cụ thể.
  • Một khóa học phải có kết quả rõ ràng về kiến thức và/hoặc kỹ năng trong một lĩnh vực và/hoặc chủ đề cụ thể. Khóa học cũng phải có một hoặc nhiều người hướng dẫn và danh sách học viên.
  • Một sự kiện công khai chung như "Ngày thiên văn học" không phải là một khóa học và một video dài 2 phút về "Cách làm một chiếc bánh sandwich" cũng không phải là một khóa học.

Nguyên tắc về kỹ thuật

Name (tên)provider (nhà cung cấp) của mỗi khóa học phải là tên hợp lệ và có tiêu đề hợp lệ. Ví dụ: các cách đặt tên sau đây không hợp lệ:

  • Cụm từ quảng cáo: "Trường học tốt nhất thế giới"
  • Giá trong tiêu đề khóa học: "Học đàn ukulele - giá chỉ $30!"
  • Đặt tiêu đề không phải về khóa học, chẳng hạn như: "Kiếm tiền nhanh chóng với lớp học này!"
  • Ưu đãi giảm giá hoặc cơ hội mua hàng, chẳng hạn như: "Những người đi đầu trong từng lĩnh vực chia sẻ bí quyết của họ - giảm 25%!"

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Course (Khóa học)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Course tại schema.org/Course.

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Mô tả về khóa học. Chỉ hiển thị tối đa 60 ký tự.

name

Text

Tiêu đề của khóa học.

Thuộc tính nên có
provider

Organization

Tổ chức xuất bản nội dung nguồn của khóa học. Ví dụ: UC Berkeley.

ItemList

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ItemList (Danh sách mục) tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Chú thích cho một trang về một mục.

ListItem.position

Integer

Vị trí thông thường của trang về mục đó trong danh sách.

ListItem.url

URL

URL chính tắc của trang về mục đó. Mỗi mục cần có một URL riêng biệt.