Livestream (Phát trực tiếp)

Ví dụ về video trong kết quả tìm kiếm kèm theo huy hiệu trực tiếp

Tính năng phát trực tiếp sẽ thêm một huy hiệu trực tiếp vào hình thu nhỏ của video trong kết quả tìm kiếm. Để hiển thị huy hiệu này, chúng tôi cần biết video có được phát trực tiếp không hoặc thời điểm bắt đầu phát trực tiếp. Chúng tôi có thể hiển thị huy hiệu trực tiếp cho bất kỳ video công khai nào được phát trực tiếp trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Sự kiện thể thao
 • Chương trình giải thưởng
 • Video của người ảnh hưởng
 • Trò chơi video phát trực tiếp

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về VideoObjectisLiveBroadcast bằng mã JSON-LD trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng kèm theo huy hiệu trực tiếp:

Nguyên tắc về nội dung

 • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc phản cảm trong dữ liệu có cấu trúc.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

VideoObject

Định nghĩa đầy đủ về VideoObject có sẵn tại schema.org/VideoObject.

Thuộc tính bắt buộc
contentUrl

URL

URL trỏ đến tệp đa phương tiện video thực tế.

description

Text

Mô tả video.

embedUrl

URL

URL trỏ đến trình phát cho một video cụ thể. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed>.

name

Text

Tiêu đề của video.

thumbnailUrl

Trường trùng lặp với ImageObject hoặc URL

URL trỏ đến tệp hình thu nhỏ của video.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ co và độ phân giải.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 500.000 pixel khi nhân chiều rộng và chiều cao) với các tỷ lệ co sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

uploadDate

Date

Ngày xuất bản video lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

publication

BroadcastEvent

Mô tả thời điểm bắt đầu phát trực tiếp video. Đây có thể là một danh sách hoặc một đối tượng duy nhất.

Thuộc tính nên có
duration

duration

Thời lượng của video ở định dạng ISO 8601.

expires

Text

Nếu có thì đây là ngày mà sau đó video sẽ không xem được nữa, ở định dạng ISO 8601. Không cung cấp thông tin này nếu video của bạn không có ngày hết hạn.

interactionCount

Text

Số lần video được xem.

BroadcastEvent

Định nghĩa đầy đủ về BroadcastEvent có sẵn tại schema.org/BroadcastEvent. Bạn phải cung cấp thuộc tính BroadcastEvent trong thực thể VideoOject.

Thuộc tính bắt buộc
endDate

Text

Ngày giờ mà video phát trực tiếp sẽ kết thúc hoặc dự kiến kết thúc, ở định dạng ISO 8601.

Bạn buộc phải cung cấp endDate mà video sẽ kết thúc và không còn tồn tại. Nếu không xác định được endDate dự kiến trước khi bắt đầu phát trực tiếp, bạn nên cung cấp giá trị endDate gần đúng.

Nếu endDate là một ngày trong quá khứ hoặc hiện tại, thì điều đó nghĩa là video phát trực tiếp đã kết thúc và không còn tồn tại. Nếu endDate là một ngày trong tương lai, thì video phát trực tiếp được lên lịch kết thúc vào thời điểm đó.

isLiveBroadcast

Boolean

Đặt thành true nếu video đang, đã hoặc sẽ được phát trực tiếp.

startDate

Text

Ngày giờ mà video phát trực tiếp sẽ bắt đầu hoặc dự kiến bắt đầu, ở định dạng ISO 8601. Nếu startDate là một ngày trong quá khứ hoặc hiện tại, thì điều đó nghĩa là video phát trực tiếp đã bắt đầu. Nếu startDate là một ngày trong tương lai, thì video phát trực tiếp được lên lịch bắt đầu vào thời điểm đó.

Cập nhật thông tin cho Google nhanh chóng bằng API lập chỉ mục

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng API lập chỉ mục để đảm bảo Google thu thập dữ liệu video phát trực tiếp của bạn một cách nhanh chóng. Hãy gọi API khi có các sự kiện sau:

 • Khi video bắt đầu phát
 • Khi video đã dừng phát trực tiếp và đánh dấu của trang đã được cập nhật để cho biết endDate
 • Bất cứ khi nào có thay đổi đối với mục đánh dấu và bạn cần thông báo cho Google

Gửi phản hồi về...