Logo (biểu trưng)

Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà Google Tìm kiếm nên sử dụng làm biểu trưng của công ty bạn trong kết quả tìm kiếm và Sơ đồ tri thức. Trong ví dụ bên dưới về cách sử dụng, Google Tìm kiếm sử dụng đánh dấu để nhận ra hình ảnh dùng làm biểu trưng của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng hình ảnh đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về công ty khi có thể. Đánh dấu như thế này là một tín hiệu hữu ích giúp các thuật toán Google Tìm kiếm hiển thị hình ảnh này trong màn hình Sơ đồ tri thức.

Ảnh chụp màn hình đoạn trích chi tiết về một ứng dụng phần mềm trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về một biểu trưng trong mã JSON-LD:

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Để sử dụng biểu trưng, bạn nên biết rằng Google Tìm kiếm nhận ra các thuộc tính sau của Tổ chức. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Thuộc tính bắt buộc
logo

URL

URL của một biểu trưng đại diện cho tổ chức.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

  • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 112x112px.
  • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
  • Hình ảnh phải ở dạng .jpg, .png hoặc .gif.
url

URL

URL của trang web liên kết với biểu trưng.