Media Actions (Hành động với nội dung đa phương tiện)

Media Actions cho phép người dùng phát nội dung đa phương tiện (ví dụ: bài hát, album, phim) trên các ứng dụng của nhà cung cấp nội dung thông qua Google Tìm kiếm và Trợ lý Google. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng:

  • Khi người dùng tìm kiếm một bộ phim trên Google Tìm kiếm, Media Actions sẽ hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức cho bộ phim đó trong kết quả. Khi nhấp chuột vào một trong những Media Actions này, người dùng sẽ được đưa đến trang web hoặc ứng dụng của nhà cung cấp để xem nội dung.
  • Khi người dùng yêu cầu Trợ lý "phát nhạc Lady Gaga" hoặc "phát phim Seinfeld", thì Trợ lý sẽ bắt đầu phát nội dung đó trên ứng dụng của nhà cung cấp.

Để bắt đầu, hãy làm theo tài liệu tham khảo về Actions on Google.

Bắt đầu

Gửi phản hồi về...