อาชีพ

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณกำหนดช่วงเงินเดือนและเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามภูมิภาคสำหรับงานประเภทต่างๆ ได้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทั่วไป คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และรวมรายละเอียดเหล่านี้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับประสบการณ์หรือองค์กรที่เป็นผู้ว่าจ้าง

ใช้ประเภทใน schema.org และส่วนขยายของ Google ต่อไปนี้เพื่อระบุเงินเดือนโดยประมาณและข้อมูลอื่นๆ สำหรับอาชีพ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดง Occupation แบบง่ายที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง OccupationAggregationByEmployer ที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นในเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคทั่วไปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation เป็นข้อมูลแบบแยกเดี่ยว ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีโครงสร้างที่คุณให้ไว้กับ Google
 • เพิ่มเพียง Occupation, OccupationAggregation หรือ OccupationAggregationByEmployer เดี่ยวๆ ลงในหน้าเว็บ อย่าเพิ่มประเภทคำจำกัดความเหล่านี้มากกว่า 1 รายการต่อหน้า
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแสดงในหน้า โดยตัวอย่างมีดังนี้
  • คุณแสดงเพียงเงินเดือนที่เป็นค่ามัธยฐานในหน้าเว็บให้แก่ผู้ใช้ และข้อมูลที่มีโครงสร้างก็มีเพียงค่าเหล่านั้น
  • คุณปัดรายได้รายปีให้เป็นหลัก 5,000 ที่ใกล้ที่สุดในหน้าเว็บ และคุณก็ใส่ยอดเดียวกันนี้ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • พร็อพเพอร์ตี้ส่วนใหญ่ควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในคำจำกัดความ เว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สำหรับอาชีพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยอิงตามสถานที่ (เช่น ช่วงเงินเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ อาจต่างจากเงินเดือนในภาคตะวันตกตอนกลาง) ให้สร้างหน้าเว็บแยกกัน โดยแต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนเองซึ่งระบุ occupationLocation ที่แตกต่างกัน
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างเงินเดือนโดยประมาณลงในหน้ารายการตำแหน่งงาน (หน้าที่แสดงรายการอาชีพ)
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้า ให้อัปเดตแผนผังไซต์ทุกๆ วัน

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • รวมชื่ออาชีพที่คล้ายๆ กันไว้ด้วยกันเมื่องานทั้งหมดมีช่วงเงินเดือนและรายละเอียดที่คล้ายๆ กัน ชื่ออาชีพควรมีความเฉพาะเจาะจง แต่ไม่เจาะจงเกินจนทำให้เกิดความสับสน ลองดูตัวอย่างชื่อต่อไปนี้
  • อย่าใช้ชื่อที่กว้างเกินไป

   ไม่แนะนำ: "นักจิตวิทยาประจำคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา และนักจิตวิทยาในโรงเรียน"

   แนะนำ: "ที่ปรึกษาในโรงเรียน" "นักจิตวิทยาประจำคลินิก" "นักบำบัดประจำคลินิก" "จิตแพทย์"

  • อย่าใช้ชื่อที่เจาะจงเกินไป

   ไม่แนะนำ: "พยาบาลดูแลที่บ้านที่มีใบอนุญาต" และ "พยาบาลที่มีใบอนุญาต (RN)" และ "RN - พยาบาลที่มีใบอนุญาต - ดูแลที่บ้าน - พยาบาลนอกสถานที่"

   แนะนำ: "พยาบาลที่มีใบอนุญาต"

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนโดยประมาณ

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหาของคุณมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่เพิ่มประสิทธิภาพ คุณยังใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณได้ด้วย ซึ่งอาจมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

คุณใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างของ Google เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมาร์กอัปได้

อาชีพ

ประเภท Occupation จะกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น เงินเดือนโดยประมาณ ทักษะที่จำเป็น และหน้าที่รับผิดชอบ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Occupation ได้ที่ schema.org/Occupation

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง คุณควรระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

หากต้องการคิดเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ

name

Text

ชื่อของอาชีพ ช่องนี้ใส่ข้อความที่ไม่บังคับรูปแบบได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 • ช่องนี้ควรใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในช่อง name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น "!" และ "*" การใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไปอาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น "/" และ "-" ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของCity State หรือCountry

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ กำหนดสถานที่ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศในช่อง Name ช่องใดช่องหนึ่ง หากมีการระบุสถานที่เดียว

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 • สถานที่ไม่ควรเจาะจงเกินกว่าระดับเมือง
 • ช่อง State จะยอมรับชื่อภูมิภาคหากประเทศของคุณไม่มีการระบุรัฐ
 • ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ
 • หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้
 • ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายของอาชีพ

description ควรเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: “โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: “พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน”

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ใช้ hiringOrganization แทน
mainEntityOfPage

WebPage

วันที่ที่สร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ ช่อง lastReviewed อยู่ในรูปแบบ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น

"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

MonetaryAmountDistribution

ประเภท MonetaryAmountDistribution เป็นการกระจายทางสถิติของจำนวนเงิน ใช้ MonetaryAmountDistribution เพื่อระบุการกระจายทางสถิติของเงินเดือน โบนัส และข้อมูลเงินตอบแทนอื่นๆ สำหรับคำจำกัดความ Occupation

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ MonetaryAmountDistribution ได้ที่ schema.org/MonetaryAmountDistribution นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท QuantitativeValueDistribution ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้ เช่น "เงินเดือนพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
currency

Text

ค่าในรูปแบบรหัสสกุลเงินแบบตัวอักษร 3 ตัวของ ISO 4217 เช่น "USD" หรือ "CAD"

OccupationAggregation

ประเภท OccupationAggregation เป็นส่วนขยายของ Occupation ที่ให้ข้อมูลเป็นคอลเล็กชันงานแบบเฉพาะกิจ เช่น คุณจะระบุสิทธิประโยชน์และจำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำสำหรับงานเมื่อมีการรวบรวมงานโดยใช้ประเภทนี้ได้ นี่เป็นส่วนขยาย schema.org ใหม่ที่ Google เป็นผู้เสนอ

นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท Occupation ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
sampleSize

Number

จำนวนจุดข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลเงินเดือนที่รวบรวม ตัวอย่างเช่น

"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

จำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดที่อาชีพนี้ยอมรับ เช่น ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาจระบุจำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดไว้ที่ 5 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้

"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

จำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำที่อาชีพนี้กำหนดไว้ เช่น ตำแหน่งระดับอาวุโสอาจต้องมีจำนวนปีของประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้

"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

ประเภท OccupationAggregationByEmployer เป็นส่วนขยายของ OccupationAggregation ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานซึ่งผู้ว่าจ้างจัดกลุ่มไว้ เช่น คุณจะระบุอุตสาหกรรมและองค์กรที่ว่าจ้างสำหรับกลุ่มอาชีพได้เมื่อผู้ว่าจ้างรวมอาชีพเหล่านี้ไว้ นี่เป็นส่วนขยาย schema.org ใหม่ที่ Google เป็นผู้เสนอ

นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท Occupation และ OccupationAggregation ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
hiringOrganization

Organization

องค์กรที่เปิดรับสมัครตำแหน่งของอาชีพนี้ ตั้งค่า @context เป็น "http://schema.org/" hiringOrganization ควรเป็นชื่อบริษัท (เช่น “Starbucks, Inc”) และไม่ใช่ชื่อสาขาที่รับสมัคร (เช่น “Starbucks ถนนสุขุมวิท”) ตัวอย่างเช่น

"hiringOrganization": {
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google, Inc."
}

QuantitativeValueDistribution

ประเภท QuantitativeValueDistribution เป็นการกระจายทางสถิติของค่า ใช้ MonetaryAmountDistribution เพื่อระบุการกระจายทางสถิติของข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท QuantitativeValue ใน schema.org ด้วย ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ QuantitativeValueDistribution ได้ที่ schema.org/QuantitativeValueDistribution

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
unitText

Text

ความถี่ของค่าที่ระบุ ค่าทั่วไปสำหรับ unitText มีดังนี้

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
median

Number

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile10

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile25

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile75

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile90

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้