Nội dung đăng ký và nội dung có tường phí

Trang này mô tả cách sử dụng JSON-LD trên schema.org để biểu thị nội dung có tường phí trên trang web của bạn bằng các thuộc tính CreativeWork (Tác phẩm sáng tạo). Dữ liệu có cấu trúc này giúp Google phân biệt nội dung có tường phí với kỹ thuật che giấu. Kỹ thuật này vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung đăng ký và nội dung có tường phí.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc NewsArticle (Bài báo) chứa nội dung có tường phí.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúcnguyên tắc kỹ thuật đối với trang của mình để đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, các nguyên tắc sau áp dụng cho nội dung có tường phí:

 • Định dạng JSON-LD và microdata là các phương thức được chấp nhận để chỉ định dữ liệu có cấu trúc cho nội dung có tường phí.
 • Không lồng các mục nội dung.
 • Chỉ sử dụng các bộ chọn .class cho thuộc tính cssSelector.

Thêm đánh dấu vào nội dung có tường phí

Nếu bạn cung cấp bất kỳ quyền truy cập dựa trên đăng ký nào vào nội dung trang web của mình hoặc nếu người dùng phải đăng ký để truy cập được vào bất kỳ nội dung nào bạn muốn lập chỉ mục, hãy làm theo các bước bên dưới. Ví dụ sau áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc NewsArticle. Hãy nhớ làm theo các bước sau cho tất cả các phiên bản của trang (bao gồm AMP và không phải AMP).

 1. Thêm tên lớp quanh mỗi mục có tường phí của trang. Ví dụ:
  <body>
  <p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
  <div class="paywall">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
  </body>
  
 2. Thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle.
 3. Thêm dữ liệu có cấu trúc JSON-LD được đánh dấu vào dữ liệu có cấu trúc NewsArticle của bạn.
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.org/article"
   },
   (...)
   "isAccessibleForFree": "False",
   "hasPart": {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": "False",
    "cssSelector": ".paywall"
   }
  }
  

Nhiều mục có tường phí

Nếu trang của bạn chứa nhiều mục có tường phí, hãy thêm tên lớp dưới dạng một dãy.

Dưới đây là ví dụ về các mục có tường phí trên trang:

<body>
<div class="section1">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
<p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
<div class="section2">This is another section that's inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
</body>

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc NewsArticle chứa nhiều mục có tường phí.

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "@id": "https://example.org/article"
 },
 (...)
 "isAccessibleForFree": "False",
 "hasPart": [
  {
   "@type": "WebPageElement",
   "isAccessibleForFree": "False",
   "cssSelector": ".section1"
  }, {
   "@type": "WebPageElement",
   "isAccessibleForFree": "False",
   "cssSelector": ".section2"
  }
 ]
}

Cân nhắc sử dụng AMP

Dưới đây là danh sách các điều cần lưu ý nếu bạn sử dụng trang AMP:

 • Nếu bạn có trang AMP có nội dung có tường phí, hãy sử dụng amp-subscription nếu thích hợp.
 • Đảm bảo rằng điểm cuối ủy quyền của bạn cấp quyền truy cập vào nội dung cho các bot thích hợp từ Google và các bên khác. Các bot này khác nhau tùy theo mỗi nhà xuất bản.
 • Đảm bảo rằng cả các trang AMP và không phải AMP của bạn có chính sách giống nhau về quyền truy cập của bot, nếu không thì lỗi nội dung không khớp có thể xuất hiện trong Search Console.

Đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang của bạn

Có một số cách để đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung trên trang của bạn:

 • Nếu bạn chỉ muốn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của một trang nằm ngoài tường phí và hiển thị cho tất cả mọi người, hãy bỏ qua bước này.
 • Nếu bạn muốn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục toàn bộ trang (bao gồm cả các mục có tường phí), hãy đảm bảo rằng Googlebot (và Googlebot-News nếu có) có thể truy cập vào trang của bạn.
 • Nếu bạn muốn ngăn Google hiển thị đường dẫn liên kết được lưu trong bộ nhớ đệm cho trang của mình, hãy sử dụng thẻ meta robots noarchive.