Ứng dụng phần mềm

Hãy đánh dấu thông tin ứng dụng phần mềm trong phần nội dung của trang web để hiển thị chi tiết ứng dụng của bạn một cách rõ ràng hơn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Ảnh chụp màn hình kết quả nhiều định dạng về một ứng dụng phần mềm trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong JSON-LD:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong RDFa:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong Microdata:

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để ứng dụng của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

SoftwareApplication

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về SoftwareApplication (Ứng dụng phần mềm) tại schema.org/SoftwareApplication.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên của ứng dụng.

offers.price

Offer

Đề nghị bán ứng dụng. Đối với các nhà phát triển, offers có thể chỉ ra các thị trường bày bán ứng dụng này. Đối với các thị trường, hãy sử dụng offers để cho biết giá cho một phiên bản cụ thể của ứng dụng.

Nếu ứng dụng miễn phí, hãy đặt offers.price thành 0. Ví dụ:


"offers": {
  "@type": "Offer",
  "price": "0"
}

Nếu ứng dụng có giá lớn hơn 0, bạn phải sử dụng offers.currency. Ví dụ:


"offers": {
  "@type": "Offer",
  "price": "1.00",
  "priceCurrency": "USD"
}
Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá

Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá về ứng dụng. Bạn phải sử dụng một trong các thuộc tính sau:

aggregateRating

AggregateRating

Điểm đánh giá trung bình của ứng dụng. Hãy tuân theo các nguyên tắc về đoạn trích đánh giá và danh sách các AggregateRating (Xếp hạng tổng hợp) bắt buộc và nên có.

review

Review

Một bài đánh giá về ứng dụng. Hãy tuân theo các nguyên tắc về đoạn trích đánh giá và danh sách các thuộc tính đánh giá bắt buộc và nên có.

Thuộc tính nên có
applicationCategory

Text (Văn bản) hoặc URL

Loại ứng dụng (ví dụ: BusinessApplication (Ứng dụng kinh doanh) hoặc GameApplication (Ứng dụng trò chơi)). Giá trị này phải là một loại ứng dụng mà hệ thống hỗ trợ.

operatingSystem

Text

(Các) hệ điều hành cần có để sử dụng ứng dụng (ví dụ: Windows 7 , OSX 10.6 , Android 1.6)

Thuộc tính mở rộng cho các loại ứng dụng phụ

Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web, Google cũng hỗ trợ MobileApplication (Ứng dụng di động) và WebApplication (Ứng dụng web).