Nâng cao thuộc tính trang web của bạn

Bạn có thể cải tiến giao diện của trang web chính thức và mức độ hiển thị của trang trong kết quả Tìm kiếm bằng việc thiết lập trang web trên Google trước tiên. Khi bạn thêm mục đánh dấu dữ liệu có cấu trúc vào trang web thì nhiều yếu tố chức năng và hình ảnh của trang web có thể xuất hiện trực tiếp trong kết quả và trong thẻ Sơ đồ tri thức. Việc này giúp người dùng nhận ra trang web chính thức và tiếp cận thông tin bạn cung cấp dễ dàng hơn khi họ tìm kiếm.

Tài liệu này sẽ nói về các thuộc tính trang web mà bạn có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm:

  • Thông tin chi tiết về doanh nghiệp như vị trí thực tế và thông tin liên hệ
  • Thông tin chi tiết về hoạt động tiếp thị như tên chính thức, biểu trưng và thông tin hồ sơ mạng xã hội của bạn

Thiết lập chi tiết doanh nghiệp của bạn trên Google

Google cung cấp nhiều cách khác nhau nhằm giúp bạn cung cấp chi tiết chính về doanh nghiệp để hiển thị cho người dùng trong kết quả Tìm kiếm. Phần này mô tả cách cung cấp vị trí doanh nghiệp, trang web chính thức và thông tin về nội dung của bạn cho kết quả tìm kiếm, thẻ Sơ đồ tri thức và Google Maps.

Thêm doanh nghiệp địa phương của bạn

Để xác nhận quyền sở hữu một doanh nghiệp thực tế hiện có hoặc tạo một doanh nghiệp mới, hãy sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi. Sau khi xác minh mình là chủ sở hữu của một doanh nghiệp, bạn có thể cung cấp và chỉnh sửa địa chỉ, thông tin liên hệ, loại hình kinh doanh và ảnh. Điều này cho phép thông tin doanh nghiệp địa phương của bạn hiển thị trong Google Maps và thẻ Sơ đồ tri thức.

Đăng ký trang web của bạn trong Search Console

Bước đầu tiên để thiết lập trang web của bạn làm trang web chính thức là xác minh quyền sở hữu trong Search Console. Quá trình này sẽ xác minh chủ sở hữu và nhà điều hành của trang web. Sau khi xác minh trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng Search Console để thiết lập cách Google hiển thị thông tin về trang web của bạn, chẳng hạn như đường dẫn liên kết điều hướng ưa thích, mục cài đặt miền ưu thích và các tùy chọn cài đặt khác.

Cung cấp mục đánh dấu thông tin liên hệ của doanh nghiệp

Hãy cung cấp thông tin liên hệ của công ty bạn để hiển thị nổi bật số điện thoại dịch vụ khách hàng trong thẻ Google Sơ đồ tri thức trong một số kết quả tìm kiếm bằng mục đánh dấu thông tin liên hệ của công ty. Bạn có thể sử dụng mục đánh dấu thông tin liên hệ trên một trang trong trang web chính thức. Hãy xem chi tiết về Thông tin liên hệ doanh nghiệp trong tài liệu tham khảo về các loại dữ liệu để xuất bản mã đánh dấu cho các số điện thoại dịch vụ dùng trong nước hoặc quốc tế.

 

Thêm tên trang web, biểu trưng và liên kết đến mạng xã hội

Bạn có thể cung cấp thông tin tiếp thị cho trang web của mình để tăng cường mức độ tiếp cận và nhận diện trong kết quả Tìm kiếm.

  • Biểu trưng của trang web: Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà Google nên sử dụng làm biểu trưng của công ty bạn trong kết quả tìm kiếm và Sơ đồ tri thức. Để thực hiện việc này, hãy thêm mục đánh dấu Tổ chức schema.org vào trang web chính thức, trong đó xác định vị trí của biểu trưng mà bạn ưa thích.
  • Hồ sơ xã hội: Google chỉ hiển thị hồ sơ được xác minh cho các trang web có quy trình xác minh. Thuật toán của Google tìm thông tin có sẵn công khai trên web. Nếu được xác minh là đại diện chính thức, bạn có thể đề xuất bảng tri thức cập nhật trên Google để ghi đè thông tin mà Google tìm thấy tự động.

Kích hoạt breadcrumd (tập hợp liên kết phân cấp)

Đường dẫn Breadcrumb trên một trang cho biết vị trí của trang đó trong hệ thống phân cấp trang web. Người dùng có thể di chuyển từng cấp một lên cấp trên cùng của hệ thống phân cấp trang web, bắt đầu từ breadcrumb cuối cùng trong đường dẫn. Bạn có thể xem các ví dụ và chi tiết trong tài liệu tham khảo về loại dữ liệu BreadCrumbList.

Khắc phục vấn đề với mục đánh dấu

Phần này mô tả các phương pháp phổ biến để khắc phục vấn đề với mục đánh dấu nâng cao cho trang web của bạn.

  • Sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để kiểm tra mục đánh dấu của bạn nhằm đảm bảo các thuộc tính chỉ định giá trị phù hợp, chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ và biểu trưng đều chính xác. Sau đó, hãy chờ một tuần để hệ thống của chúng tôi tìm và cập nhật chi tiết trang web của bạn trong kết quả Tìm kiếm.
  • Thực hiện các thay đổi đề xuất cho thẻ Sơ đồ tri thức.

    Nếu bạn đã đợi ít nhất một tuần kể từ khi Google thu thập dữ liệu trang được đánh dấu của bạn, hãy báo cáo thông tin mà bạn cho là không chính xác trong thẻ Sơ đồ tri thức bằng cách nhấp vào liên kết Phản hồi ở cuối thẻ Sơ đồ tri thức. Nếu là người có thẩm quyền được công nhận hoặc trang web hay thực thể mà thẻ Sơ đồ tri thức mô tả, bạn sẽ thấy các tùy chọn khác để cung cấp nội dung chỉnh sửa cụ thể.

    Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Yêu cầu thay đổi trong thẻ Sơ đồ tri thức trong Trung tâm trợ giúp.