Thiết lập chi tiết doanh nghiệp của bạn trên Google

Bảng tri thức của Google trong kết quả Tìm kiếm

Bạn có thể cải tiến giao diện của trang web chính thức và mức độ hiển thị của trang trong kết quả Tìm kiếm – bắt đầu từ việc thiết lập trang web trên Google. Việc này giúp người dùng nhận ra trang web chính thức và tiếp cận thông tin bạn cung cấp dễ dàng hơn khi họ tìm kiếm.

Google cung cấp nhiều cách khác nhau nhằm giúp bạn cung cấp chi tiết chính về doanh nghiệp để hiển thị cho người dùng trong kết quả Tìm kiếm. Phần này mô tả cách cung cấp vị trí doanh nghiệp, trang web chính thức và thông tin về nội dung của bạn cho kết quả tìm kiếm, bảng tri thức trên Google và Google Maps.

Xác nhận quyền sở hữu một doanh nghiệp địa phương

Để xác nhận quyền sở hữu một doanh nghiệp thực tế hiện có hoặc tạo một doanh nghiệp mới, hãy sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi. Sau khi xác minh mình là chủ sở hữu của một trang thông tin, bạn có thể cung cấp và chỉnh sửa địa chỉ, thông tin liên hệ, loại doanh nghiệp và ảnh. Khi đó, thông tin doanh nghiệp địa phương của bạn sẽ có thể hiển thị trong Google Maps và bảng tri thức trên Google.

Đăng ký trang web của bạn trong Search Console

Bước đầu tiên để thiết lập trang web của bạn làm trang web chính thức là xác minh quyền sở hữu trang trong Search Console. Quá trình này sẽ xác minh chủ sở hữu và người điều hành của trang web. Sau khi xác minh trang web, bạn có thể sử dụng Search Console để hiểu và theo dõi cách Google hiển thị thông tin về trang web của bạn.

Cập nhật thông tin về trang web của bạn trong bảng tri thức trên Google

Các thuật toán của Google tìm thông tin (như tên trang web của bạn, thông tin liên hệ của công ty và hồ sơ xã hội) hiển thị công khai trên web. Bạn có thể cập nhật hoặc cung cấp thêm thông tin về trang web của mình để tăng cường mức độ tiếp cận và nhận biết trong kết quả Tìm kiếm. Nếu đã được xác minh là người đại diện chính thức, bạn có thể cập nhật bảng tri thức trên Google để ghi đè thông tin mà Google tự động tìm thấy.

Thêm dữ liệu có cấu trúc

Google Tìm kiếm phải thực hiện nhiều thao tác để hiểu được nội dung của một trang. Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách cung cấp gợi ý rõ ràng về ý nghĩa của trang thông qua dữ liệu có cấu trúc trên trang. Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Hãy tìm hiểu thêm về dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là một số tính năng của dữ liệu có cấu trúc có thể mang lại lợi ích cho tất cả các trang web:

  • Biểu trưng của trang web: Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà Google nên sử dụng làm biểu trưng của công ty bạn trong kết quả Tìm kiếm và bảng tri thức trên Google. Để thực hiện việc này, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc Biểu trưng vào trang web chính thức của bạn để xác định vị trí của biểu trưng mà bạn muốn sử dụng.
  • Breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp): Đường dẫn Breadcrumb trên một trang cho biết vị trí của trang đó trong hệ thống phân cấp trang web. Người dùng có thể di chuyển từng cấp một lên cấp trên cùng của hệ thống phân cấp trang web, bắt đầu từ breadcrumb cuối cùng trong đường dẫn. Để giúp Google hiểu đường dẫn của bạn, bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc breadcrumb vào trang web của mình.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thông tin về trang web, hãy thử các mẹo gỡ rối sau:

  • Thực hiện các thay đổi đề xuất cho bảng tri thức trên Google.

    Nếu bạn đã đợi ít nhất một tuần kể từ khi Google thu thập dữ liệu trang được đánh dấu của bạn, hãy báo cáo thông tin mà bạn cho là không chính xác trong một bảng tri thức trên Google bằng cách nhấp vào đường liên kết Phản hồi ở cuối bảng tri thức đó. Nếu là người có thẩm quyền chính thức hoặc trang web hay pháp nhân mà bảng tri thức trên Google mô tả, bạn sẽ thấy các tùy chọn khác để cung cấp nội dung chỉnh sửa cụ thể.

    Tìm hiểu thêm về cách cập nhật bảng tri thức của bạn trên Google.

  • Sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để kiểm tra thẻ đánh dấu của bạn . Sau đó, hãy chờ một tuần để hệ thống của chúng tôi tìm và cập nhật chi tiết trang web của bạn trong kết quả Tìm kiếm.