ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำดัชนี

การจัดทำดัชนีเนื้อหาโดย Google จะกำหนดโดยอัลกอริทึมของระบบซึ่งจะคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัญชีและการตรวจสอบคุณภาพ คุณกำหนดกระบวนการจัดทำดัชนีของ Google ได้ด้วยวิธีที่คุณจัดการการค้นพบเนื้อหา ซึ่งต้องใช้ URL ของหน้า หากไม่มี URL ของหน้า ระบบจะรวบรวมข้อมูล จัดทำดัชนี และแสดงข้อมูลของคุณใน Search ไม่ได้ เอกสารนี้จะพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีของ Google โดยจะช่วยคุณเลือกวิธีจัดการเนื้อหาของคุณที่ Google ค้นพบ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดทำดัชนี

วิธีต่างๆ ที่ใช้จัดการทรัพยากรเพื่อให้ Google ค้นพบได้

มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ Google ค้นพบทรัพยากรและข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลยไปจนถึงวิธีแบบเชิงรุก ส่วนนี้จะอธิบายตัวเลือกทั่วไปที่คุณอาจเลือกใช้เพื่อระบุข้อมูลเมตาของทรัพยากร ซึ่งก็คือแผนผังเว็บไซต์และการลิงก์ทรัพยากร เพื่อให้เนื้อหาแสดงใน Search ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

หากคุณสร้างเว็บไซต์โดยไม่ส่งแผนผังเว็บไซต์ ระบบจะพยายามค้นหาและจัดทำดัชนีเนื้อหาในเว็บไซต์ให้คุณ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งใจบล็อกไม่ให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเข้าถึงเนื้อหา ในการทำงานโดยปกติ ระบบของ Google จะรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างหน้าของคุณและหน้าของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือแนะนำ

ข้อดี: ไม่ต้องทำงานอื่นเพิ่มเติมจากการสร้างเนื้อหา วิธีการนี้เพียงพอแล้วในกรณีที่คุณมีเว็บไซต์อย่างง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการค้นพบเนื้อหาอย่างทันท่วงทีในผลการค้นหาของ Search ข้อเสีย: การรอให้ระบบค้นพบเนื้อหาโดยอาศัยเพียงลิงก์แบบปกติเพียงอย่างเดียวหมายความว่าระบบอาจไม่พบเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่มีการอ้างอิงเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับเนื้อหาใหม่ที่คุณอยากให้ปรากฏอยู่ใน Search ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น เนื้อหาที่คุณมาร์กอัปให้รวมอยู่ในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์โดยเฉพาะ

จัดการ URL แบบเชิงรุก

เมื่อระบุรายการ URL ที่ไปยังเนื้อหาของคุณโดยตรงให้ระบบทราบ (หรือที่เรียกว่า "แผนผังเว็บไซต์") ความสามารถของเราในการค้นพบหน้าจะไม่ได้อาศัยเพียงความสัมพันธ์ของหน้ากับหน้าอื่นๆ ที่อ้างถึงในเว็บในวงกว้างอีกต่อไป การส่งแผนผังเว็บไซต์จะช่วยให้ระบบค้นพบเนื้อหาของคุณได้เร็วขึ้น โดยทั่วไปแล้ว คุณจะโฮสต์แผนผังไซต์ในโดเมนของคุณเอง โดยจะใส่ไว้ในตำแหน่งที่ Googlebot เข้าถึงได้

นอกจากนี้ หากคุณมี URL หลายรายการที่มีเนื้อหาเดียวกัน เช่นหน้า AMP หน้า HTML และการแสดงผลสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แผนผังไซต์จะช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเหล่านั้นได้ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้ระบบแสดงเนื้อหาที่ถูกต้อง เช่น ลิงก์ไปยังแอปหรือไปยังหน้า AMP หากต้องการระบุความสัมพันธ์ ให้ระบุหน้า Canonical สำหรับเว็บไซต์และกำหนดความสัมพันธ์ในการลิงก์ระหว่างหน้าเหล่านั้นกับเว็บทางเลือกหรือเนื้อหาของแอป หลังจากที่เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรต่างๆ แล้ว เราก็จะกำหนดประเภทเนื้อหาที่จะแสดงให้แก่ผู้ใช้ในผลการค้นหาของ Search ได้ เช่น การแสดงลิงก์ไปยังแอปสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหาจากโทรศัพท์และติดตั้งแอปของคุณอยู่แล้ว

ข้อดี: เพิ่มประสิทธิภาพของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search เร่งการนำเข้าเนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่มีการอ้างอิงน้อยเข้าในระบบ วิธีนี้จะช่วยกำจัดอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการทำให้ Google แสดงเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ข้อเสีย: คุณมีงานเพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือการระบุข้อมูลเมตาของทรัพยากร ซึ่งเป็นแผนผังเว็บไซต์และความสัมพันธ์ที่คุณระบุระหว่างหน้าเว็บ แอป และหน้า AMP

ส่ง URL ใหม่และ URL ที่อัปเดตใหม่ไปยัง Google

นอกเหนือจากการโฮสต์แผนผังเว็บไซต์ในเว็บไซต์เพื่อให้ระบบค้นพบเนื้อหาได้แล้ว คุณยังแจ้งเตือนเกี่ยวกับ URL ใหม่หรือ URL เดิมที่มีการแก้ไขเนื้อหาได้อีกด้วย

สำหรับ URL ใหม่ การส่งแผนผังเว็บไซต์จะช่วยให้เราค้นพบ URL ได้เร็วขึ้น สำหรับ URL ที่มีอยู่ซึ่งมีการแก้ไขเนื้อหา ให้ส่งแผนผังเว็บไซต์ XML ที่มีการประทับเวลาการแก้ไขเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมรับการจัดทำดัชนีอีกครั้ง

เมื่อระบบได้รับรายการ URL เราจะกำหนดเวลาที่จะรวบรวมข้อมูล สำหรับเนื้อหาที่เรารวบรวมข้อมูล เราจะระบุการมีอยู่ของทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยกระบวนการนี้เรียกว่าการยืนยัน จากนั้นเราจะทำให้เนื้อหาดังกล่าวพร้อมสำหรับการจัดทำดัชนี

ข้อดี: การส่ง URL ให้ Google จะช่วยแจ้งกำหนดเวลาในการอัปเดตเนื้อหาจากโดเมนของคุณให้ Search ทราบ ข้อเสีย: มีข้อเสียไม่มาก หลังจากที่คุณสร้างแผนผังเว็บไซต์เสร็จแล้ว การส่งแผนผังเว็บไซต์ไปให้ Google ก็เป็นกระบวนการง่ายๆ และมีระบบจัดการเนื้อหาหลายระบบที่ให้บริการการอัปเดตแผนผังเว็บไซต์แบบเป็นโปรแกรมด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์และเหตุผลที่คุณอาจต้องใช้แผนผังเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคุณได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Search Console