จัดการพอดแคสต์ของคุณ

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีจัดการและตรวจสอบพอดแคสต์ใน Google Search

แสดงตัวอย่างในอุปกรณ์ Android

คุณดูตัวอย่างลักษณะที่พอดแคสต์จะปรากฏในผลการค้นหาในแอป Google Search ของ Android ได้ เครื่องมือดูตัวอย่างจะสร้างคิวอาร์โค้ดซึ่งคุณใช้อุปกรณ์ Android สแกนเพื่อดูประสบการณ์ได้ การดูตัวอย่างพอดแคสต์ต้องใช้แอป Google Search เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป แม้ว่าประสบการณ์นี้จะใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 6.5 ขึ้นไปก็ตาม

ดูตัวอย่าง

อัปเดต

Google Podcasts จะตรวจหาอัปเดตของฟีดที่ Google พบในเว็บโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่อยครั้งจะใช้เวลาเพียง 5 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะพบอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ให้ใช้เว็บไซต์ Google PubSubHubbub เช่น คุณอาจใช้เว็บไซต์ Google PubSubHubbub เมื่อคุณเปลี่ยนคำอธิบายของรายการหรือออกตอนใหม่ ป้อน URL ของฟีดในช่อง URL หัวข้อแล้วคลิกเผยแพร่ หากเป็นการส่งฟีดครั้งแรกและฟีดดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับพอดแคสต์แล้ว พอดแคสต์ของคุณควรพร้อมใช้งานภายใน 1 สัปดาห์

หากไม่ต้องการป้อน URL ด้วยตนเอง คุณอาจทำกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ PubSubHubbub API

นำออก

คุณนำพอดแคสต์หรือตอนออกจาก Google Podcasts ได้หลายวิธี โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

 • นำตอนออก: เลิกเผยแพร่ตอนจากฟีด RSS โดยนำออกจากลิสต์รายการ การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลภายใน 5 นาทีหรืออาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะมีผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง
 • นำพอดแคสต์ออก: บล็อก Google โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • ใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือทั้ง 2 แท็กต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลภายใน 2-3 วัน
   <googleplay:block>yes</googleplay:block>
   <itunes:block>yes</itunes:block>

   แท็กเหล่านี้ป้องกันไม่ให้พอดแคสต์ปรากฏใน Google Podcasts ซึ่งรวมถึง Google Search, Google Home และแอป Google Podcasts แท็กเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อการเปิดเผยหน้าโฮสต์ใน Google Search

  • ใช้ robots.txt เพื่อบล็อก Googlebot จากฟีด RSS ซึ่งอาจมีผลภายใน 2-3 สัปดาห์
 • รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์: หากต้องการนำเนื้อหาออกจากบริการของ Google ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์) โปรดทำตามเครื่องมือแก้ปัญหาทางกฎหมาย แล้วเลือกค้นหาเว็บ

หากต้องการเพิ่มปริมาณการเข้าชมพอดแคสต์จากหน้าเว็บของคุณ คุณอาจเพิ่มปุ่มไปยังหน้าเว็บโดยใช้โลโก้แอป Google Podcasts เมื่อคลิกปุ่มแล้ว ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังพอดแคสต์ของคุณในแอป Google Podcasts ในอุปกรณ์ Android หากผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้งแอป Google Podcasts ไว้หรือใช้แพลตฟอร์มอื่น (เช่น iOS หรือเดสก์ท็อป) ระบบจะนำทางผู้ใช้ไปยังพอดแคสต์ของคุณในเวอร์ชันหน้าเว็บ Google Podcasts คุณอาจสร้างลิงก์โดยตรงเพื่อสร้าง URL ของลิงก์ และยังดาวน์โหลดเนื้อหาของแบรนด์ Google Podcasts เพื่อใช้โลโก้แอป Google Podcasts เป็นปุ่มในหน้าเว็บที่ลิงก์ไปยังพอดแคสต์ของคุณโดยตรงได้ด้วย

สร้างลิงก์โดยตรง ดาวน์โหลดเนื้อหาของแบรนด์

ตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้สตรีมหรือดาวน์โหลดตอนของพอดแคสต์ ผู้ใช้จะได้รับตอนจาก URL ที่ระบุไว้ในแท็ก <enclosure> ของตอนในฟีด RSS โดยตรง คุณแยกแยะคำขอของ Google Podcasts ออกจากคำขอของโปรแกรมเล่นพอดแคสต์อื่นๆ ได้โดยดูที่ส่วนหัว HTTP ของ User Agent

 • ติดตามคำขอจาก Google Podcasts โดยมองหานิพจน์ทั่วไป \b(GoogleChirp|GSA)\/
 • หากต้องการแยกข้อมูลวิเคราะห์ของ Google Podcasts ใน Android จาก Google Podcasts ในลำโพงอัจฉริยะ ให้มองหานิพจน์ทั่วไปต่อไปนี้
  • Google Podcasts ใน Android: \bGSA\/
  • Google Podcasts ในลำโพงอัจฉริยะ: \bGoogleChirp\/