Google Podcasts

Podcast là một chương trình âm thanh bao gồm một hoặc nhiều tập. Bạn có thể hiển thị podcast của mình trên các dịch vụ và sản phẩm sau của Google:

Để giúp Google hiểu rõ hơn về podcast của bạn, hãy làm theo nguyên tắc về podcast. Điều quan trọng cần lưu ý là Google không đảm bảo rằng podcast của bạn sẽ hiển thị trong bất kỳ sản phẩm nào trong số này.

Bắt đầu