การแก้ปัญหา

หากพอดแคสต์ไม่ปรากฏใน Google Search หรือ Google Podcasts ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โปรดทราบว่า Google ไม่รับประกันว่าพอดแคสต์ทุกรายการจะแสดงใน Google Search หรือ Google Podcasts