ตรวจสอบเนื้อหา AMP สำหรับ Google Search

หลังจากที่สร้างเนื้อหา AMP แล้ว ลองดูวิธีต่างๆ ที่ใช้ตรวจสอบเนื้อหา AMP สำหรับ Google Search ดังนี้

แก้ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AMP

หากหน้า AMP ของคุณไม่ปรากฏใน Google Search ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าระบบค้นหาหน้าได้ด้วยการลิงก์หน้าต่างๆ
  • คุณเพิ่ม rel="amphtml" ลงในหน้า Canonical หรือยัง
  • คุณเพิ่ม rel="amphtml" ลงในหน้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ AMP (เช่น หน้าในอุปกรณ์เคลื่อนที่) หรือยัง
  • คุณเพิ่ม rel="canonical" ลงในหน้า AMP หรือยัง
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ Google Search สำหรับหน้า AMP
 3. ตรวจสอบว่า Googlebot เข้าถึงเนื้อหา AMP ของคุณได้
  • แก้ไข robots.txt ของเว็บไซต์เพื่ออนุญาตให้ Googlebot รวบรวมข้อมูลหน้า Canonical, หน้า AMP และลิงก์ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ถ้ามี)
  • นำเมตาแท็ก robots และส่วนหัว HTTP X-Robots-Tag ทั้งหมดออกจากเนื้อหา Canonical และ AMP ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดของเมตาแท็ก Robots และส่วนหัว X-Robots-Tag HTTP
 4. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับประเภทหน้าและฟีเจอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับ AMP โปรดดูเกี่ยวกับ AMP ใน Google Search

หากหน้า AMP ยังคงไม่ปรากฏใน Google Search หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนครบแล้ว แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ต่อไปนี้

 • ฟีเจอร์ Google Search บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
 • เว็บไซต์ของคุณอาจยังไม่ได้รับการจัดทำดัชนี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนีได้ที่คำถามที่พบบ่อยของผู้ดูแลเว็บ

แหล่งข้อมูล

หากต้องการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจสอบและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแคช โปรดดูแหล่งข้อมูลใน ampproject.org ต่อไปนี้