Diğer cihazlar için Mobil Site SEO'su

Tabletler

Web sitenizi mobil kullanıcılar için nasıl yapılandıracağınızı tasarlarken, sitenize tablet cihazlarıyla erişen kullanıcıları düşünmek yaygın bir davranıştır. Tablet için optimize edilmiş, arama motoru dostu web siteleri oluşturma konusunda özel bir önerimiz olmasa da, aşağıda masaüstü, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına hizmet verecek web siteleri oluşturma konusunda bazı ipuçları bulabilirsiniz.

Duyarlı Web Tasarımı

Genel önerimiz duyarlı web tasarımı kullanılmasıdır. Bunun anlamı, web sitenizin tüm cihazlara aynı HTML kodunu, sitenin masaüstü, akıllı telefon ve tabletlerdeki arayüzünü optimize edecek biçimde farklı CSS stil kurallarıyla sunmasıdır.

Web sitenizde duyarlı web tasarımı kullanılıyorsa düzgün şekilde görüntülendiğinden emin olmak için çeşitli tabletlerde test edin, çünkü akıllı telefonlarda olduğu gibi, tabletlerin de çok farklı boyutları ve ekran çözünürlükleri vardır.

Cihaza özgü içerik

Bir web sitesi, farklı cihazlar için farklı sayfalar (örneğin, farklı HTML, CSS ve JavaScript) verebilir. Bu sayfalar aynı URL'de sunulabileceği gibi (dinamik sunum adı verilen yapılandırma), ayrı ve özel URL'lerde de sunulabilir.

Web sitenizde masaüstü ve akıllı telefon kullanıcılarına sunulmak üzere farklı sayfalar varken tablete özgü sayfalar yoksa, tecrübelerimize göre tablet kullanıcıları sitenin akıllı telefon sayfalarını değil, masaüstü sitenizi görmeyi tercih etmektedirler.

Web sitenizde tablet için optimize edilmiş siteler varsa bu yönergeler sitenizi yapılandırmada size yardımcı olabilir:

 • Dinamik sunum: Bu yöntemde aynı URL'ler, kullanıcı aracısına bağlı olarak masaüstü, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına farklı HTML (ve CSS) sunar. Akıllı telefon web sitesi ile ilgili önerilerimizde açıklandığı gibi Vary HTTP üst bilgisinin kullanılmasını kesinlikle öneririz.
 • Tablete özgü ayrı URL'ler: Bu durumda, Googlebot'un tablet URL'lerini taramasına izin vermenizi ve her tablet URL'sinde eşdeğer masaüstü URL'sine işaret eden bir rel="canonical" ifadesini kullanmanızı kesinlikle öneririz.

Özellikli telefonlar

Akıllı telefon kullanıcılarına hizmet veren siteler için önerimiz, mümkünse duyarlı web tasarımı kullanmalarıdır. Ancak özellikli telefonlarda CSS medya sorgularını takip etme işlevi bulunmadığından, bu tür telefonlara hizmet vermek isteyen web yöneticilerinin, özellikli telefonlara ilişkin içerik sunmak üzere sitelerini ya dinamik sunum ya da ayrı URL'ler kullanacak şekilde yapılandırmaları gerekir.

Ayrıca, özellikli telefonları desteklemek isteyen sayfaların aşağıda açıklandığı şekilde <link rel="alternate" media="handheld"> etiketini içermesi gerekmektedir.

Bu bölümde, söz konusu yapılandırmaların nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır.

Dinamik Sunum

Sunucunuzu, özellikli telefonlar için optimize edilmiş içerikleri başka cihazlara içerik sunan aynı URL'de dinamik olarak sunacak şekilde yapılandırma işleminde, akıllı telefonlara içerik sunmayla aynı uygulama takip edilir. Sunucunun Vary: User-Agent HTTP yanıt üst bilgisini dahil etmesi ve ayrıca sizin de kullanıcı aracılarını algılarken karşılaşılan yaygın tehlikelerin farkında olmanız gerekir. Ayrıca, sayfanıza aşağıdaki etiketi ekleyin:

<link rel="alternate" media="handheld" href="[current page URL]" />
  

Ayrı URL'ler

Masaüstü, akıllı telefon ve özellikli telefon kullanıcılarına farklı URL'lerde içerik sunarken web yöneticileri için desteklenen üç yapılandırma vardır. Bu yapılandırmalarda, özellikli ve akıllı telefonlar için optimize edilmiş siteler oluşturmak için daha önce açıkladığımız ek açıklamalar kullanılır.

Ayrı URL'ler olarak yapılandırma

Bu yapılandırmada kurulum şu şekilde olur:

 • http://www.example.com/page-1 masaüstü kullanıcılarına içerik sunar
 • http://m.example.com/page-1 akıllı telefon kullanıcılarına içerik sunar
 • http://phone.example.com/page-1 özellikli telefon kullanıcılarına içerik sunar

Bu yapılandırmada, algoritmalarımızın farklı cihazları hedefleyen eş değer sayfalar arasındaki ilişkiyi anlamasına yardımcı olmak için aşağıdaki ek açıklamaları dahil etmenizi öneririz:

www.example.com/page-1 için ek açıklama:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
  <link rel="alternate" media="handheld" href="http://phone.example.com/page-1" />
  

m.example.com/page-1 için ek açıklama:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />
  

phone.example.com/page-1 için ek açıklama:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />
  

Masaüstü ve tümü mobil URL'ler için yapılandırma

Bu yapılandırmada, web sitesi, içerikleri masaüstü cihazlarına bir URL'de, tüm mobil cihazlara da (diğer bir deyişle, hem akıllı telefonlar hem de özellikli telefonlara) ayrı bir URL'de sunar. Örneğin:

 • http://www.example.com/page-1 masaüstü kullanıcılarına içerik sunar
 • http://m.example.com/page-1 hem akıllı telefon hem de özellikli telefon kullanıcılarına içerik sunar

Bu durumda, http://www.example.com/page-1 sayfasındaki ek açıklama aşağıdaki etikettir:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
  <link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />
  

m.example.com sayfasında, aşağıdaki etiketi ekleyin:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />
  

Bu rel="canonical" ifadesi, ister özellikli telefon ister akıllı telefon için olsun tüm sayfalara eklenmelidir.

Sunucunun yanıtında HTTP Vary: User-Agent üst bilgisi bulunmalıdır. Böylece internet önbelleklerine ve Googlebot'a bir işaret gönderilerek, sunucu yanıtının kullanıcı aracılarına göre değişebileceği bildirilir. Googlebot bu işareti tarama yapmak için kullanır.

Özellikli telefon için ayrı URL'ler yapılandırma

Bu yapılandırmada, bir web sitesi duyarlı web tasarımını veya dinamik sunumu kullanarak içeriği masaüstü ve akıllı telefonlara bir URL'de, özellikli telefonlara da ayrı bir URL'de sunar. Örneğin:

 • http://www.example.com/page-1 masaüstü ve akıllı telefon kullanıcılarına içerik sunar
 • http://m.example.com/page-1 özellikli telefon kullanıcılarına içerik sunar

Bu durumda, http://www.example.com/page-1 sayfasındaki ek açıklama aşağıdaki etikettir:

<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />
  

http://m.example.com/page-1 sayfasında ek açıklama aşağıdaki etikettir:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />
  

Yönlendirmeler ve Vary HTTP üst bilgisi

Siteniz, masaüstü sitesine gelen mobil ziyaretçileri otomatik olarak mobil sitesine yönlendiriyorsa (veya tam tersi), lütfen sunucunuzu Vary HTTP üst bilgisini içerecek şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.

Site Haritaları

Özellikli telefon site haritaları ve akıllı telefon alternatif URL'leri için site haritaları kullanma konusundaki önerilerimiz aynıdır.