DataLife Engine

Zanim zaczniesz:

Przed wprowadzeniem w witrynie jakichkolwiek zmian i aktualizacji zalecamy wykonanie jej kopii zapasowej. W razie potrzeby będzie ją można przywrócić.

Aby wykonać kopię zapasową, kliknij Admin Center (Centrum administracyjne) > Other Sections (Inne sekcje) > Database Setup (Konfiguracja bazy danych) i zapisz bazę danych. Kopia bazy danych zostanie umieszczona w folderze /backup/.

W razie trudności poszukaj wsparcia na forach pomocy technicznej DataLife Engine lub w naszej społeczności pomocy dla webmasterów.

1. Której wersji DLE i jakiego motywu używam?

1.1 Jak mogę to sprawdzić?

Informacje uzyskane dzięki uprzejmości 4p.by Marketing:

 1. Jeśli masz uprawnienia dostępu administratora, znajdź w nagłówku obraz z wersją oprogramowania witryny DLE.

  Uwaga: starsze i nowsze wersje DLE mogą się różnić pod tym względem.

 2. Jeśli nie masz uprawnień administratora, ale masz dostęp do FTP, obraz ten znajdziesz w lokalizacji /engine/skins/images/logos.jpg
 3. Zmienna $dle_version w pliku upgrade/index.php. Aby ją sprawdzić, musisz mieć dostęp do plików źródłowych strony.
 4. W pliku /engine/data/config.php sprawdź właściwość „version_id”.
 5. /admin.php – u dołu strony możesz znaleźć informację z automatycznej kontroli systemu. Funkcja ta może być wyłączona w niektórych wersjach.
 6. http://yoursite/engine/ajax/updates.php – plik może być wyłączony w niektórych wersjach.

1.2 Wykonaj test optymalizacji mobilnej

Sprawdź adres URL za pomocą narzędzia Test optymalizacji mobilnej. Jeśli wyświetli się wynik „przyjazny dla urządzeń mobilnych”, nie musisz nic więcej robić.

W przypadku innego wyniku zastanów się nad zmianą lub modyfikacją motywu, którego używasz. Przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które ułatwią Ci przeprowadzenie tych czynności.

2. Jak dostosować obecną instalację DLE, by była przyjazna dla urządzeń mobilnych?

2.1 Chcę przekonwertować całą witrynę na nowy motyw, przyjazny dla urządzeń mobilnych, lub dostosować obecną instalację DLE.

 1. Aby włączyć funkcję optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych:
  • W panelu administracyjnym zaznacz pozycję „Enable automatic support for smartphones” (Włącz automatyczną obsługę smartfonów).
  • W ustawieniach skryptu możesz włączyć lub wyłączyć prezentowanie obrazów z wiadomościami.
  • Wersję swojej witryny na smartfony możesz wyświetlić, klikając link http://twojawitryna/index.php?action=mobile (zastąp „twojawitryna” swoją domeną).
 2. W folderze szablonów /templates/ powinien znajdować się folder z szablonem „smartphone” (Smartfon). Służy on do wyświetlania witryny na telefonach komórkowych.

2.2 Szablony

Możesz wybrać jeden z szablonów przyjaznych dla urządzeń mobilnych ze strony http://newtemplates.ru/mobil/ lub strony http://www.dletemplates.com/website-templates-design-main/

3. Czy moja witryna DLE jest już przyjazna dla urządzeń mobilnych?

Twoja witryna powinna już być przyjazna dla urządzeń mobilnych i gotowa do prezentowania odbiorcom mobilnym. Możesz to sprawdzić za pomocą narzędzia Test optymalizacji mobilnej.

Test optymalizacji mobilnej – wynik pozytywny.

Jeśli wyniki testu są niezadowalające lub masz dodatkowe pytania, skorzystaj z pomocy technicznej i wskazówek w serwisie DLE. Pomoc i wsparcie uzyskasz też na naszych międzynarodowych forach dla webmasterów.

Wyślij opinię na temat...