Google Podcasts için ana sayfa gereksinimleri

Podcast'iniz, podcast'in neyle ilgili olduğunu net bir biçimde açıklayan bir ana sayfaya sahip olmalıdır.

Ana sayfada başka bir <link type="application/rss+xml" rel="alternate"> öğesi bulunamaz. Ana sayfa, tam olarak RSS özet akışında belirtilen URL’de Googlebot’a sunulmalıdır. Ana sayfa, sayfa kodunun bir yerinde şu HTML öğesini içermelidir:

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

HTML öğesi aşağıdaki zorunlu özellikleri içermelidir. Podcast'iniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu HTML özellikleri
href

Podcast'in RSS özet akışının URL'si.

Önerilen HTML özellikleri
title

Podcast'in kısa tanımlayıcı başlığı.

Yukarıdaki RSS özet akışı örneği için en basit anasayfa örneği aşağıda sağlanmıştır. Ana sayfa, RSS özet akışının tanımına uygun şekilde https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/ adresinde bulunmalıdır.

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>