Google Podcasts için RSS özet akışı gereksinimleri

Google Podcasts'te görünmeye uygun olmanız için podcast'inizi açıklayan bir RSS özet akışı göstermeniz gerekir. Bu RSS özet akışı, aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi ek etiketler ve değerlerle RSS 2.0 belirtimine uygun olmalıdır. Bu etiketlerin bazıları podcast düzeyinde, bazıları ise bölüm düzeyindedir.

Google Play veya iTunes uzantısı tarafından tanımlanan herhangi bir etiket kullanıyorsanız feed'inizin üst kısmındaki <rss> etiketine uygun xmlns özelliklerini burada gösterilen şekilde eklediğinizden emin olun:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss adresinde yayınlanan iki bölüm içeren bir podcast feed'i örneğini burada bulabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <googleplay:image href="http://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Podcast düzeyinde RSS etiketleri

Google Podcasts’te görünmeye uygun olmanız için podcast düzeyindeki zorunlu etiketleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen etiketleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu etiketler
<item>

Ayrı bölümlerin bir veya daha fazla açıklaması. Feed'de en az bir <item> öğeniz olmalıdır. Bölümleri açıklamak için kullanılan işaretlemeyle ilgili ayrıntılar için Bölüm düzeyinde RSS etiketleri konusuna bakın.

<link>

Podcast'inizin ana sayfasının tam nitelikli URL adresi. URL Denetleme aracını veya Mobil Uyumluluk Testi'ni kullanarak Googlebot'un ana sayfaya erişilebildiğini test ettiğinizden emin olun.

<title>

Podcast'in adı.

Önerilen etiketler
Yazar etiketleri

Podcast'in yazarları. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak bir yazar sağlayabilirsiniz:


<googleplay:author>...</googleplay:author>

<itunes:author>...</itunes:author>

Örnekler: "Örnek Şirket" veya "Dafna Smith".

Kategori etiketleri

Podcast'in Arama sonuçlarında gösterilecek olan genel konusu. Kategori İngilizce olmalı, & karakteri &amp; şeklinde sağlanmalıdır. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak bir kategori sağlayabilirsiniz:


<googleplay:category text="..."/>

<itunes:category text="..."/>

Açıklama etiketleri

Kullanıcının Arama sonuçlarında daha fazla bilgi için tıklaması durumunda gösterilecek olan podcast'in şifrelenmemiş metin açıklaması. HTML etiketleri yoksayılır ve açıklama 1.000 karaktere kısaltılır. Varsa, açıklama genel olarak podcast ana sayfasındaki içeriğe uygun olmalıdır ancak söz konusu metnin tam bir kopyası olması gerekmez. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir açıklama sağlayabilirsiniz:


<description>...</description>

<googleplay:description>...</googleplay:description>

<itunes:summary>...</itunes:summary>

Uygunsuz içerik etiketleri

Varsa ve yes (büyük/küçük harfe duyarlı değil) değerine ayarlanmışsa bu etiket, podcast'in uygunsuz malzeme içerdiğini gösterir. Daha ayrıntılı denetim için ayrı bölümleri bu özellik ile etiketleyebilirsiniz. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak uygunsuz içeriği belirtebilirsiniz:


<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>

Resim etiketleri

Podcast'inizle ilişkilendirilecek bir resim. Googlebot’un buna erişimi engellenmemelidir. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir resim sağlayabilirsiniz:


<googleplay:image href="...">

<itunes:image href="...">

<image>
 <link>...</link>
 <title>...</title>
 <url>...</url>
</image>
<language>

Podcast'in ISO 639-1 ile tanımlanan iki harfli dil kodu.

Bölüm düzeyinde RSS etiketleri

Google Podcasts’te görünmeye uygun olmanız için bölüm düzeyindeki zorunlu RSS etiketlerini eklemeniz gerekir. Podcast'iniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen etiketleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu etiketler
<enclosure>

Bölüm ses dosyasının tam nitelikli URL adresi. Şu uzantılara sahip ses dosyaları desteklenir: aac, m4a, mp3, ogg, wav. Bölümler, yalnızca bölümlerin çoğunluğu desteklenen ses dosyası biçimlerinde olması durumunda arama sonuçlarında görünür. Bu dosyaların robots.txt dosyaları tarafından korunmadığından ve Googlebot’un kullanımına açık olduklarından emin olun.

<title>

Podcast bölümünün başlığı.

Önerilen etiketler

Açıklama etiketleri

Bu bölümün arama sonuçlarında gösterilecek olan açıklaması. HTML etiketleri yoksayılır ve açıklama 200 karaktere kısaltılır. Aşağıdaki etiketlerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak bir açıklama sağlayabilirsiniz:


<description>...</description>

<googleplay:description>...</googleplay:description>

<itunes:summary>...</itunes:summary>

Uygunsuz içerik etiketleri

Varsa ve yes (büyük/küçük harfe duyarlı değil) değerine ayarlanmışsa bu etiket, bölümün uygunsuz malzeme içerdiğini gösterir. Aşağıdaki etiketlerin birini veya her ikisini birden kullanarak uygunsuz içeriği belirtebilirsiniz:


<googleplay:explicit>yes</googleplay:explicit>

<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Bir podcast bölümü için kalıcı olarak atanan, büyük/küçük harfe duyarlı bir Genel Olarak Benzersiz Tanımlayıcı. Kapsamı bu podcast'e ayarlanmalı, benzersiz olmalı ve zaman içinde değişmemelidir. GUID'ler, hangi bölümlerin yeni olduğunu belirtmek için karşılaştırılır. Dize geçerli bir URL olmadığında isPermaLink="false" ekleyin. Bir <guid> etiketi belirtilmezse bunun yerine, <enclosure> etiketindeki dosya URL'si kullanılır.

<itunes:duration>

Aşağıdaki biçimlerin birinde belirtilen bölümün süresi:

 • [saat]:[dakika]:[saniye]
 • [dakika]:[saniye]
 • [toplam_saniye]

İlk iki biçimde saat, dakika veya saniye değerlerinin her biri en fazla iki rakamdan oluşabilir.

<pubDate>

RFC 822 (bölüm 5.1) biçiminde belirtilen, bölümün yayınlanma tarihi.