Gỡ lỗi bằng các công cụ của chúng tôi

Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động

Xem trang của bạn có thân thiện với thiết bị di động hay không và nhận các mục đề xuất ngay lập tức.

Kiểm tra kết quả nhiều định dạng

Kiểm tra trang có thể truy cập công khai để xem dữ liệu cấu trúc có trong trang có thể tạo những kết quả nhiều định dạng nào.

PageSpeed Insights

Kiểm tra thời gian tải trang của bạn. Các trang tải nhanh hơn sẽ được người dùng ưa chuộng hơn.

Kiểm tra AMP

Xác minh rằng các trang AMP của bạn là hợp lệ và có thể hiển thị kèm theo các tính năng liên quan đến AMP trên Google Tìm kiếm.

Search Console

Khám phá cách Google Tìm kiếm xem trang web của bạn, tối ưu hóa hiệu suất Tìm kiếm của bạn và gỡ lỗi.

Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Kiểm tra xem mục đánh dấu dữ liệu có cấu trúc trên trang của bạn có chính xác không.