DimensionRange

E-tabloda tek bir boyuttaki bir aralık. Tüm dizinler sıfır tabanlıdır. Dizinler yarı açıktır: Başlangıç dizini kapsayıcıdır, bitiş dizini hariçtir. Eksik dizinler, söz konusu tarafta aralığın sınırı olmadığını gösterir.

JSON gösterimi
{
  "sheetId": integer,
  "dimension": enum (Dimension),
  "startIndex": integer,
  "endIndex": integer
}
Alanlar
sheetId

integer

Bu aralığın bulunduğu sayfa.

dimension

enum (Dimension)

Aralığın boyutu.

startIndex

integer

Aralığın başlangıcı (dahil) veya sınırlanmamışsa ayarlanmaz.

endIndex

integer

Aralığın sonu (hariç) veya sınırlanmamışsa ayarlanmaz.