UpdateValuesResponse

E-tabloda bir değer aralığı güncellenirken verilen yanıt.

JSON gösterimi
{
  "spreadsheetId": string,
  "updatedRange": string,
  "updatedRows": integer,
  "updatedColumns": integer,
  "updatedCells": integer,
  "updatedData": {
    object (ValueRange)
  }
}
Alanlar
spreadsheetId

string

Güncellemelerin uygulandığı e-tablo.

updatedRange

string

Güncellemelerin uygulandığı aralık (A1 gösteriminde).

updatedRows

integer

Satırda en az bir hücrenin güncellendiği satır sayısı.

updatedColumns

integer

Sütundaki en az bir hücrenin güncellendiği sütun sayısı.

updatedCells

integer

Güncellenen hücre sayısı.

updatedData

object (ValueRange)

Güncellemeler uygulandıktan sonra hücrelerin değerleri. Buna yalnızca isteğin includeValuesInResponse alanı true ise dahil edilir.