ValueInputOption

Giriş verilerinin nasıl yorumlanması gerektiğini belirler.

Sıralamalar
INPUT_VALUE_OPTION_UNSPECIFIED Varsayılan giriş değeri. Bu değer kullanılmamalıdır.
RAW Kullanıcının girdiği değerler ayrıştırılmaz ve olduğu gibi depolanır.
USER_ENTERED Değerler, kullanıcı arayüzünde yazılmış gibi ayrıştırılır. Numaralar sayı olarak kalır ancak Google E-Tablolar kullanıcı arayüzü aracılığıyla bir hücreye metin girerken geçerli olan kurallar uygulanarak dizeler sayı, tarih vb. haline dönüştürülebilir.