Method: spreadsheets.developerMetadata.get

Belirtilen kimlikle birlikte geliştirici meta verilerini döndürür. Arayan, e-tablo kimliğini ve geliştirici meta verilerinin benzersiz metadataId değerini belirtmelidir.

HTTP isteği

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/developerMetadata/{metadataId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
spreadsheetId

string

Meta verilerin alınacağı e-tablonun kimliği.

metadataId

integer

Alınacak geliştirici meta verilerinin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DeveloperMetadata öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.