Method: spreadsheets.sheets.copyTo

Bir e-tablodaki tek bir sayfayı başka bir e-tabloya kopyalar. Yeni oluşturulan sayfanın özelliklerini döndürür.

HTTP isteği

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/sheets/{sheetId}:copyTo

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
spreadsheetId

string

Kopyalanacak sayfayı içeren e-tablonun kimliği.

sheetId

integer

Kopyalanacak sayfanın kimliği.

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "destinationSpreadsheetId": string
}
Alanlar
destinationSpreadsheetId

string

Sayfanın kopyalanacağı e-tablonun kimliği.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, SheetProperties öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.