Zmniejsz zasoby (HTML, CSS i JavaScript)

Te reguły uruchamiają się, gdy PageSpeed Insights wykryje, że można zmniejszyć rozmiar jednego z zasobów.

Omówienie

Zmniejszanie rozmiaru zasobów polega na usuwaniu zbędnych bajtów, na przykład dodatkowych odstępów, znaków łamania wiersza i wcięć. Kompaktowanie kodu HTML, CSS i JavaScript może pomóc skrócić czas pobierania, analizowania i wykonywania. Ponadto w przypadku CSS i JavaScriptu możliwe jest dalsze zmniejszanie rozmiaru pliku poprzez zmianę nazw zmiennych. Należy oczywiście pamiętać o zaktualizowaniu kodu HTML, by mechanizmy wybierające działały poprawnie.

Zalecenia

Powinieneś zmniejszyć HTML, CSS i Javascript.

Do zmniejszenia rozmiaru kodu HTML możesz użyć rozszerzenia PageSpeed Insights dla przeglądarki Chrome i wygenerować zoptymalizowaną wersję kodu HTML. Uruchom analizę HTML-a swojej strony i znajdź regułę zmniejszania kodu HTML. Kliknij link Zobacz zawartość po optymalizacji i pobierz zoptymalizowany kod HTML.

Do zmniejszenia rozmiaru CSS możesz użyć narzędzi YUI Compressor i cssmin.js.

Do zmniejszenia rozmiaru kodu JavaScript użyj narzędzia Closure Compiler, JSMin lub YUI Compressor. Możesz utworzyć proces kompilacji wykorzystujący te narzędzia, który zmniejszy rozmiar i pozmienia nazwy w plikach programistycznych oraz zapisze je w katalogu produkcyjnym.