บันทึกประจำรุ่น

บันทึกประจำรุ่นสำหรับ PageSpeed Insights API และ UI ของ PageSpeed Insights

หมายเหตุ: API จะมีเวอร์ชันเป็น v5 แต่เวอร์ชัน Lighthouse จะเป็นอิสระและอัปเดตอยู่เสมอ

10 พฤษภาคม 2024

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2024 เราได้อัปเดต PageSpeed Insights และ API เป็น Lighthouse 12.0 โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบของ API ซึ่งรวมถึงการนำหมวดหมู่ PWA ออก

28 ส.ค. 2023

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2023 เราได้อัปเดต PageSpeed Insights และ API เป็น Lighthouse 11.0 โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบของ API

บล็อกโพสต์ของ Lighthouse 11 อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการอัปเดตหมวดหมู่การช่วยเหลือพิเศษและการตรวจสอบที่มีอยู่

8 ส.ค. 2023

ดังที่อ้างอิงถึงใน บันทึกประจํารุ่นก่อนหน้านี้ EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT ไม่อยู่ในการตอบกลับของ API แล้ว INTERACTION_TO_NEXT_PAINT มีข้อมูลเดียวกันและควรใช้สำหรับ INP ของช่องของหน้าเว็บ

10 พ.ค. 2023

การโต้ตอบกับ Next Paint (INP) ไม่ได้เป็นเมตริกทดลองอีกต่อไป และตอนนี้เป็น Core Web Vitals ที่รอดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงนี้จะแสดงใน UI และ API

สําหรับ API โดยเฉพาะ ตอนนี้การตอบกลับมีเมตริก INTERACTION_TO_NEXT_PAINT ซึ่งมีข้อมูลเดียวกันกับ EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT เราจะนํา EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT ออกจากคําตอบภายใน 90 วัน (8 สิงหาคม 2023)

16 มีนาคม 2023

ประกาศฟีเจอร์ใหม่ใน UI: ลิงก์ที่แชร์ได้ ตอนนี้การวิเคราะห์ URL จะนำคุณไปยังเส้นทาง /analysis ใหม่ที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอยู่ในลิงก์

ภาพหน้าจอของลิงก์ที่แชร์ได้ใน UI ของ PageSpeed Insights

หน้านี้มีภาพรวมที่แชร์ได้ของรายงาน โดยมีการประทับเวลาที่ด้านบนซึ่งแสดงเวลาของการวิเคราะห์ การคลิกปุ่ม "คัดลอกลิงก์" จะเป็นการคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด ซึ่งสามารถแชร์ได้เป็นเวลา 30 วันหลังจากการสร้าง โปรดทราบว่าเส้นทาง /report ก่อนหน้าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทาง /analysis ที่คล้ายกัน

14 มีนาคม 2023

อัปเดต PageSpeed Insights และ API จาก Lighthouse 9.6.x เป็น Lighthouse 10.0.x แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบของ API รวมถึงตำแหน่งใหม่ของ full-page-screenshot และพร็อพเพอร์ตี้ Url ที่อัปเดต

บล็อกโพสต์ของ Lighthouse 10 อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการให้คะแนน

27 ต.ค. 2022

ตอนนี้ UI มีหมวดหมู่ Lighthouse เพิ่มเติมในส่วนข้อมูลห้องทดลอง นอกเหนือจากประสิทธิภาพแล้ว หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การช่วยเหลือพิเศษ แนวทางปฏิบัติแนะนำ และ SEO โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่เหล่านี้และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องใน เอกสารประกอบของ Lighthouse

10 พฤษภาคม 2022

ขอแนะนำ 2 เมตริกช่องทดลองใหม่สำหรับทั้ง API และ UI ได้แก่ การโต้ตอบกับ Next Paint (INP) และ Time to First Byte (TTFB) ปัจจุบันเมตริกในช่องเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง แต่ตอนนี้พร้อมให้คุณทดลองใช้แล้ว เมตริกทดลองอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือหายไป

UI มีวิธีการโหลดแบบใหม่ด้วย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีดังนี้

  • ระบบจะโหลดข้อมูลภาคสนามและห้องทดลองไปพร้อมกัน คุณจึงเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
  • PSI จะพยายามแก้ไขการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP ก่อนการวิเคราะห์ ก่อนหน้านี้ PSI จะส่ง URL ไปยัง Lighthouse โดยตรง และ Lighthouse จะจัดการการเปลี่ยนเส้นทาง ตอนนี้ PSI จะพยายามทำตามการเปลี่ยนเส้นทาง 3XX ก่อนที่จะส่ง URL นั้นให้กับ Lighthouse คุณยังเลือกเรียกใช้ด้วย URL "เดิม" ได้ แต่ปกติแล้วเราไม่แนะนำให้ทำ
  • เมตริก Core Web Vitals (CWV) (LCP, FID, CLS) จะปรากฏใต้การประเมิน CWV โดยตรง
  • เราออกแบบให้กระชับขึ้น โดยลดการพูดรายละเอียดและพื้นที่แนวตั้ง

17 ก.พ. 2022

ตอนนี้ PageSpeed Insights ใช้ Lighthouse 9.3.0 แล้ว ดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 9.3.0

15 พ.ย. 2021

UI ของ PageSpeed Insights มีรูปลักษณ์ใหม่และหน้าแรก ไปดูกันเลย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในบล็อกโพสต์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2021 PageSpeed Insights กําลังใช้ Lighthouse 9.0.0 ด้วย ดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 9.0.0 และอ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

22 ก.ย. 2021

ตอนนี้ PageSpeed Insights ใช้ Lighthouse 8.4.0 แล้ว ดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 8.4.0

31 ส.ค. 2021

ตอนนี้ PageSpeed Insights ใช้ Lighthouse 8.3.0 แล้ว ดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 8.3.0 รวมถึงบันทึกประจำรุ่น 8.2.0 และ 8.1.0

10 มิถุนายน 2021

ตอนนี้มีการให้ข้อมูลช่อง PageSpeed Insights สําหรับหน้าเว็บและต้นทางที่อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอสําหรับเมตริก แต่มีข้อมูลเพียงพอสําหรับเมตริกอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ข้อมูลในช่องจะปรากฏก็ต่อเมื่อเมตริกทั้งหมดสำหรับหน้าเว็บหรือต้นทางผ่านเกณฑ์ของข้อมูล ตอนนี้ระบบจะแสดงเมตริกที่เป็นไปตาม จำนวนข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องการ ซึ่งจะแสดงอยู่ในออบเจ็กต์ loadingExperience และ originLoadingExperience ใน API และในฟรอนท์เอนด์ด้วย ดูdocsว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประเมิน Core Web Vitals อย่างไร

1 มิถุนายน 2021

PageSpeed Insights ใช้ Lighthouse 8.0.0 โปรดดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 8.0.0 และอ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หากคุณใช้ API ให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบสำหรับผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรม

CrUX API (ซึ่งสนับสนุนส่วนข้อมูลภาคสนามของ PSI) ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดูบันทึกประจำรุ่น

24 พฤษภาคม 2021

อินสแตนซ์ Chrome ที่สำคัญของ Pagespeed ได้รับการอัปเกรดจาก Chrome 88 เป็น Chrome 90 แล้ว นี่คงไม่มีใครสังเกตได้มากนัก ยกเว้นกรณีที่อาจมีการปรับปรุง CLS เล็กน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 89 และ 90

1 เมษายน 2021

Lighthouse 7.3.0 ได้ติดตั้งใช้งานใน PageSpeed Insights เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021 โปรดดูบันทึกประจำรุ่น 7.3.0 ฉบับเต็ม

3 มีนาคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2021 PageSpeed Insights ใช้ http/2 เพื่อส่งคำขอเครือข่าย หากเซิร์ฟเวอร์รองรับ ก่อนหน้านี้ คำขอทั้งหมดจะสร้างด้วย http/1.1 เนื่องจากข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อ การปรับปรุงนี้จะช่วยให้คุณคาดหวังได้ว่าผลลัพธ์ของ Lighthouse จาก PSI และ Lighthouse CLI และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น (ซึ่งมักจะส่งคำขอด้วย h2) อย่างไรก็ตาม คุณต้องคำนึงอยู่เสมอว่าสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ) จะส่งผลต่อการวัดผล ดังนั้นความสอดคล้องข้ามสภาพแวดล้อมจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายมักรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากคำขอแสดงใน h2 คุณน่าจะเห็นเมตริกและคะแนนประสิทธิภาพดีขึ้น โดยทั่วไปแล้ว คะแนนประสิทธิภาพใน PageSpeed Insights ทั้งหมดจะทำงานเพิ่มขึ้น 2-3 คะแนน

หากหน้าเว็บไม่รองรับ h2 รายงานจะแสดงการตรวจสอบที่ประมาณการปรับปรุงประสิทธิภาพหากหน้าเว็บรองรับ h2

2 มีนาคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2021 เราได้เพิ่มระยะหมดเวลาสูงสุดของ PSI API จาก 60 วินาทีเป็น 120 วินาที หน้าเว็บที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่อาจใช้เวลาวิเคราะห์นานกว่า และจำนวนมากก็หมดเวลา เราได้ผ่อนปรนการหมดเวลาเพื่อให้หน้าเว็บที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้มีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

19 กุมภาพันธ์ 2021

PageSpeed Insights ใช้ Lighthouse 7.1.0 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 โปรดดูบันทึกประจำรุ่นฉบับเต็ม 7.0.0 และอ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญ หากคุณใช้ API ดังกล่าว ให้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบสำหรับผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรม เนื่องจากเป็นการอัปเกรดตั้งแต่ 6.3.0 จึงมีรุ่น v7 หลัก รวมถึงรุ่น 6.4.0, 6.5.0 และ 7.1.0 คุณอาจพบว่าการเรียกใช้ใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยสำหรับหน้าหนัก คุณไม่ควรคาดหวังว่าคะแนนประสิทธิภาพจะแตกต่างออกไปอย่างมาก แม้ว่าการปรับเมตริกเล็กน้อยจะเป็นผลมาจากการแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้งานการวิเคราะห์และการติดตั้งใช้งานเมตริก

3 ธันวาคม 2020

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2020 PageSpeed Insights จะใช้API รายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome (CrUX) เพื่อรับข้อมูลภาคสนาม ใน API การตั้งค่านี้จะมีผลกับออบเจ็กต์ loadingExperience และ originLoadingExperience ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่

8 ก.ย. 2020

Lighthouse 6.3.0 ได้ติดตั้งใช้งานใน PageSpeed Insights เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2020

27 พฤษภาคม 2020

Lighthouse 6.0.0 ได้ติดตั้งใช้งานใน PageSpeed Insights เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020

พ.ค. 2020

PageSpeed Insights API v1, v2, v3beta1 และ v4 ถูกนำออกในเดือนพฤษภาคม 2020 ต่อไปนี้คือบางส่วนที่เลิกใช้งานแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2018 ดูคำแนะนำในการย้ายข้อมูลที่นี่

7 พฤษภาคม 2019

Lighthouse เปิดตัว 5.0 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Lighthouse 5.0 + PSI

31 มกราคม 2019

Lighthouse (ซึ่งขับเคลื่อน PageSpeed Insights) เปิดตัว v4.1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Lighthouse 4.1

พฤศจิกายน 2018

PageSpeed Insights API เวอร์ชัน 5 เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยตอนนี้จะใช้ Lighthouse เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และรวมข้อมูลภาคสนามจากรายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome (CrUX) v5 ของ API จะให้ข้อมูล CrUX และการตรวจสอบทั้งหมดของ Lighthouse เราจะเลิกใช้งาน PSI API เวอร์ชันก่อนหน้าในอีก 6 เดือน

เวอร์ชัน API ที่ผ่านมา

เวอร์ชัน 4

PageSpeed Insights API เวอร์ชัน 4 เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2018 โดยจะเพิ่มคะแนนความเร็วตามรายงานประสบการณ์ของผู้ใช้ Chrome และปรับแต่งคะแนน PSI เดิมเป็นคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นที่ช่องว่างสัมพัทธ์ที่ควรปรับปรุงเป็นหลัก

เวอร์ชัน 2

PageSpeed Insights API เวอร์ชัน 2 เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2015 เพิ่มการรองรับกลุ่มกฎ เช่น "SPEED" หรือ "USABILITY"

การอัปเดตหลังเปิดตัว:

  • มีการเพิ่มหมวดหมู่ผลลัพธ์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2017
  • เปลี่ยนเครื่องมือแสดงภาพจาก Webkit เป็น Blink ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017
  • ไลบรารีการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพได้เปลี่ยนไปใช้ใน mod_pagespeed เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2016
  • เรานำกฎโฆษณาคั่นระหว่างหน้าสำหรับการติดตั้งแอปออกจากการคำนวณคะแนนใน API ทั้ง 2 เวอร์ชันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2016 เรานำกฎนี้ออกโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016

เลิกใช้งาน จะปิดตัวลงในเดือนมิ.ย. 2018

เวอร์ชัน 1

API เวอร์ชันเริ่มต้น รุ่นนี้มีการรองรับการแปลเป็น 40 ภาษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2013 เราได้นำช่อง ruleScore ซึ่งได้รับการเลิกใช้งานใน PageSpeed Insights มานานกว่า 1 ปีจาก API แล้ว เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ช่อง ruleImpact แทน

ปิดอยู่