PageSpeed Insights API'sini Kullanmaya Başlama

PageSpeed Insights API'sini aşağıdakileri yapmak için kullanın:

 • Web sayfalarının performansını ölçmek.
 • Sayfanın performansını, erişilebilirliğini ve SEO'sunu geliştirmeyle ilgili öneriler almak.
 • Sayfayı Progresif Web Uygulaması'na nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmek.

PageSpeed Insights API'si, Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu'ndaki gerçek dünya verilerini ve Lighthouse'taki lab verilerini döndürür.

Ön koşullar

Bu eğiticide, komut satırı arayüzleri ve web geliştirme hakkında genel bilgiye sahip olduğunuz varsayılmaktadır.

İsteğe bağlı: API anahtarı oluşturma

PageSpeed Insights API'sini sadece deniyorsanız bir API anahtarına ihtiyacınız olmaz. API'yi otomatik bir şekilde kullanmayı ve saniyede birden fazla sorgu yapmayı planlıyorsanız bir API anahtarına ihtiyacınız olacaktır.

API anahtarı edinme ve kullanma

Anahtar alın

veya Kimlik Bilgileri sayfasında bir tane oluşturun.

Bir API anahtarınız olduktan sonra, uygulamanız key=yourAPIKey sorgu parametresini tüm istek URL'lerine ekleyebilir.

API anahtarı, URL'lere yerleştirmek için güvenlidir; herhangi bir kodlama yapmanız gerekmez.

API Gezgini

Kod yazmadan PageSpeed Insights API'sine çağrı yapmak için API Explorer'a göz atın.

CURL

PageSpeed Insights API'sini komut satırından denemek için:

 1. Bir terminal penceresi açın.
 2. Aşağıdaki komutu çalıştırın. API anahtarı kullanıyorsanız &key=yourAPIKey parametresini ekleyin.

  curl https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url=https://developers.google.com
  

  Yanıt bir JSON nesnesi olur. Yanıt nesnesindeki özelliklerin her biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yanıt konusuna bakın.

  {
   "captchaResult": "CAPTCHA_NOT_NEEDED",
   "kind": "pagespeedonline#result",
   "id": "https://developers.google.com/",
   "loadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com/",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 3482,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.37151728768042963
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.4244153519077991
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.2040673604117713
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 36,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.960628961482204
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.02888834714773281
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.010482691370063388
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "originLoadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 2761,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.4236433226493666
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.45045120795679117
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.1259054693938423
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 45,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.9537371485251699
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.03044972719889055
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.01581312427593959
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "lighthouseResult": {
   "requestedUrl": "https://developers.google.com/",
   "finalUrl": "https://developers.google.com/",
   "lighthouseVersion": "3.2.0",
   "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
   "fetchTime": "2018-11-01T03:03:58.394Z",
   "environment": {
    "networkUserAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3559.0 Safari/537.36",
    "hostUserAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
    "benchmarkIndex": 590.0
   },
   "runWarnings": [],
   "configSettings": {
    "emulatedFormFactor": "desktop",
    "locale": "en-US",
    "onlyCategories": [
    "performance"
    ]
   },
   "audits": {
    "estimated-input-latency": {
    "id": "estimated-input-latency",
    "title": "Estimated Input Latency",
    "description": "The score above is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds, during the busiest 5s window of page load. If your latency is higher than 50 ms, users may perceive your app as laggy. [Learn more](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/estimated-input-latency).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "displayValue": "30 ms"
    },
    "uses-rel-preconnect": {
    "id": "uses-rel-preconnect",
    "title": "Preconnect to required origins",
    "description": "Consider adding preconnect or dns-prefetch resource hints to establish early connections to important third-party origins. [Learn more](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/resource-prioritization#preconnect).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "details": {
     "headings": [],
     "type": "opportunity",
     "items": [],
     "overallSavingsMs": 0.0
    }
    },
    ...
   },
   "categories": {
    "performance": {
    "id": "performance",
    "title": "Performance",
    "score": 0.96,
    "auditRefs": [
     {
     "id": "first-contentful-paint",
     "weight": 3.0,
     "group": "metrics"
     },
     {
     "id": "first-meaningful-paint",
     "weight": 1.0,
     "group": "metrics"
     },
     ...
    ]
    }
   },
   "categoryGroups": {
    "a11y-element-names": {
    "title": "Elements Have Discernible Names",
    "description": "These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader."
    },
    "a11y-language": {
    "title": "Page Specifies Valid Language",
    "description": "These are opportunities to improve the interpretation of your content by users in different locales."
    },
    ...
   },
   "i18n": {
    "rendererFormattedStrings": {
    "varianceDisclaimer": "Values are estimated and may vary.",
    "opportunityResourceColumnLabel": "Opportunity",
    "opportunitySavingsColumnLabel": "Estimated Savings",
    "errorMissingAuditInfo": "Report error: no audit information",
    "errorLabel": "Error!",
    "warningHeader": "Warnings: ",
    "auditGroupExpandTooltip": "Show audits",
    "passedAuditsGroupTitle": "Passed audits",
    "notApplicableAuditsGroupTitle": "Not applicable",
    "manualAuditsGroupTitle": "Additional items to manually check",
    "toplevelWarningsMessage": "There were issues affecting this run of Lighthouse:",
    "scorescaleLabel": "Score scale:",
    "crcLongestDurationLabel": "Maximum critical path latency:",
    "crcInitialNavigation": "Initial Navigation",
    "lsPerformanceCategoryDescription": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analysis of the current page on an emulated mobile network. Values are estimated and may vary.",
    "labDataTitle": "Lab Data"
    }
   }
   },
   "analysisUTCTimestamp": "2018-11-01T03:03:58.394Z"
  }
  

JavaScript

PageSpeed Insights API'sini JavaScript’ten denemek için:

 1. Aşağıdaki kodu kopyalayın. Kod, https://developers.google.com sayfasının performansını ölçmek için PageSpeed Insights API'sini kullanır ve ardından, sonuçları görüntüler.

  <script>
  function run() {
   const url = setUpQuery();
   fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(json => {
     // See https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/reference/pagespeedapi/runpagespeed#response
     // to learn more about each of the properties in the response object.
     showInitialContent(json.id);
     const cruxMetrics = {
      "First Contentful Paint": json.loadingExperience.metrics.FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS.category,
      "First Input Delay": json.loadingExperience.metrics.FIRST_INPUT_DELAY_MS.category
     };
     showCruxContent(cruxMetrics);
     const lighthouse = json.lighthouseResult;
     const lighthouseMetrics = {
      'First Contentful Paint': lighthouse.audits['first-contentful-paint'].displayValue,
      'Speed Index': lighthouse.audits['speed-index'].displayValue,
      'Time To Interactive': lighthouse.audits['interactive'].displayValue,
      'First Meaningful Paint': lighthouse.audits['first-meaningful-paint'].displayValue,
      'First CPU Idle': lighthouse.audits['first-cpu-idle'].displayValue,
      'Estimated Input Latency': lighthouse.audits['estimated-input-latency'].displayValue
     };
     showLighthouseContent(lighthouseMetrics);
    });
  }
  
  function setUpQuery() {
   const api = 'https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed';
   const parameters = {
    url: encodeURIComponent('https://developers.google.com')
   };
   let query = `${api}?`;
   for (key in parameters) {
    query += `${key}=${parameters[key]}`;
   }
   return query;
  }
  
  function showInitialContent(id) {
   document.body.innerHTML = '';
   const title = document.createElement('h1');
   title.textContent = 'PageSpeed Insights API Demo';
   document.body.appendChild(title);
   const page = document.createElement('p');
   page.textContent = `Page tested: ${id}`;
   document.body.appendChild(page);
  }
  
  function showCruxContent(cruxMetrics) {
   const cruxHeader = document.createElement('h2');
   cruxHeader.textContent = "Chrome User Experience Report Results";
   document.body.appendChild(cruxHeader);
   for (key in cruxMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${cruxMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  function showLighthouseContent(lighthouseMetrics) {
   const lighthouseHeader = document.createElement('h2');
   lighthouseHeader.textContent = "Lighthouse Results";
   document.body.appendChild(lighthouseHeader);
   for (key in lighthouseMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${lighthouseMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  run();
  </script>
  
 2. Kodu bir HTML dosyasına yapıştırın.
 3. HTML dosyasını bir tarayıcıda açın. Başarılı bir şekilde tamamlandığında, sayfanız Şekil 1 gibi görünür.

  Şekil 1. JavaScript demosu

Sonraki adımlar

Geri bildirim

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu?