Instalowanie tagu Google (gtag.js)

Pobierz tag z usługi

Aby znaleźć fragment kodu tagu Google konkretnego produktu, kliknij jeden z tych linków. Każdy produkt generuje tag Google, który możesz skopiować i wkleić na każdej stronie witryny:

Dodawanie tagu do witryny

Tag Google należy umieścić na każdej stronie witryny bezpośrednio po otwierającym tagu HTML <head>. Możesz na przykład dodać tag Google do tego miejsca w kodzie źródłowym, jeśli Twoja strona to:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Your tag goes here -->

  <title>The title of the page</title>
</head>
<body>
  <!-- The part of your site that's shown to users -->
</body>
</html>

Dodawanie wielu produktów do tagu

Każda strona powinna mieć tylko 1 tag Google. Nie kopiuj i nie wklejaj nowego tagu Google w przypadku każdego dodatkowego produktu, ponieważ może to spowodować problemy z wydajnością oraz utrudnić obsługę kodu.

Jeśli masz już zainstalowany tag Google dla 1 produktu, możesz dodać wiersze config, aby dodać więcej produktów. Poniższy przykład pokazuje, jak dodać wiele produktów do dotychczasowego tagu Google.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>

Więcej informacji o zarządzaniu danymi różnych usług znajdziesz w artykule Grupowanie i dane tras.

Utwórz własny tag

Możesz też utworzyć własny tag. Wybierz tag na jednej z tych stron, skopiuj kod i umieść go na każdej stronie witryny bezpośrednio po tagu <head>. Zastąp zmienne TAG_ID i DC-ZZZZZZ odpowiednim identyfikatorem tagu lub identyfikatorem produktu.

Google Analytics

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>

Floodlight

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-ZZZZZZ"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>