Informacje o parametrach tagu Google (gtag.js)

Poniższa tabela zawiera parametry, które możesz skonfigurować za pomocą polecenia config, ustawić za pomocą polecenia set lub przekazać za pomocą polecenia event.

Więcej informacji o parametrach charakterystycznych dla produktu znajdziesz w odpowiedniej dokumentacji:

Parametry sterowania

Parametr Typ wartości Przykładowa wartość Opis
groups ciąg znaków lub tablica ciągów tekstowych „domyślne,dostawcy” Jest używany przez polecenie config do przypisania elementu docelowego do co najmniej 1 grupy.
send_to ciąg znaków lub tablica ciągów tekstowych „G-XXXXXX” Określa konto docelowe lub usługę, które mają odbierać dane zdarzenia.
event_callback funkcja function() { form.submit(); } Funkcja wywołania zwrotnego JavaScriptu, która została wywołana po zakończeniu przetwarzania polecenia event.
event_timeout liczba całkowita 2000 Czas oczekiwania dla: event_callback w milisekundach.