Google etiketi (gtag.js) parametre referansı

Aşağıdaki tabloda config komutuyla yapılandırabileceğiniz, set komutunu kullanarak ayarlayabileceğiniz veya event komutunu kullanarak geçirebileceğiniz parametreler açıklanmaktadır.

Ürüne özel parametreler hakkında daha fazla bilgi için ilgili belgelere bakın:

Kontrol parametreleri

Parametre Değer türü Örnek değer Açıklama
groups dize veya dize dizisi "varsayılan,sağlayıcılar" config komutu tarafından bir veya daha fazla gruba hedef atamak için kullanılır.
send_to dize veya dize dizisi "G-XXXXXX" Etkinlik verilerini alacak hedef hesabı/mülkü ayarlar.
event_callback işlev function() { form.submit(); } Bir event komutu işlenirken çağrılan JavaScript geri çağırma işlevi.
event_timeout tam sayı 2.000 Milisaniye cinsinden event_callback için zaman aşımı kullanıldı.