Verileri gruplandır ve yönlendir

Google etiketi (gtag.js) yüklemeleri, verileri belirli hesap veya ürün gruplarına yönlendirecek şekilde yapılandırılabilir. Google ölçüm ürünleri için eksiksiz ölçüm çözümlerinin tümü aynı kod bloğundan yapılandırılabilir. Bu kılavuzda, send_to ve groups parametrelerini kullanarak belirli ürünlere, hesaplara ve yapılandırmalara veri göndermek için Google etiketinin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Varsayılan yönlendirme

Google etiketiniz, yönlendirmeyi işlemek için bir config komutu içerir. Örneğin, Google etiketini bir etiket kimliği ile yüklediğinizde aşağıdaki snippet Google Analytics 4, Google Ads hesaplarınıza veya her ikisine veri gönderir:

gtag('config', 'TAG_ID');

event komutlarına send_to parametresini ekleyerek Google etiketinde (veya sayfadaki daha önceki yönlendirme talimatlarında) belirtilen yönlendirmeyi geçersiz kılabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki sign_in etkinliği, sayfada daha önce hangi hedeflerin yapılandırılmış olduğundan bağımsız olarak, yalnızca hedef kimliği 'G-XXXXXX-2' olan bir Google Analytics mülküne gönderilir.

gtag('event', 'sign_in', { 'send_to': 'G-XXXXXX-2' });

Gruplar

Bazen belirli bilgileri bir hesap veya ürün grubuna, diğer bilgileri de başka bir hesap ya da ürün grubuna göndermeniz gerekebilir. Örneğin, reklam ajansınıza belirli pazarlama kampanyaları hakkında bilgi gönderirken kuruluşunuz için daha kapsamlı verileri elinizde tutmak isteyebilirsiniz. Bu işlev, groups kullanılarak düzenlenebilir.

Bir hedef grubu (ör. ürünler, hesaplar ve mülkler) oluşturup etkinlikleri bu gruba yönlendirebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, iki Google Analytics mülkü group1 adlı bir gruba eklenmiştir. Daha sonra, bu gruptaki iki mülke bir sign_in etkinliği yönlendirilir.

gtag('config', 'G-XXXXXX-1', { 'groups': 'group1' });
gtag('config', 'G-XXXXXX-2', { 'groups': 'group1' });

// Routes to 'G-XXXXXX-1' and 'G-XXXXXX-2'
gtag('event', 'sign_in', { 'send_to': 'group1' });

Varsayılan grup

send_to parametresi ayarlanmazsa etkinlikler default hedef grubuna yönlendirilir. default grubu, sayfadaki config komutlarından gelen ve etkinlikten önce yürütülen tüm ürünleri ve hesapları içerir. groups parametresi bir config komutunda belirtilmemiş olsa bile hedef default grubuna atanır.

// The following two lines are equivalent:
gtag('config', 'G-XXXXXX-1');
gtag('config', 'G-XXXXXX-1', { 'groups': 'default' });

Sonraki örnekte, {'send_to : 'default'} belirtilip belirtilmemesinden bağımsız olarak etkinliklerin default grubuna gönderildiği gösterilmektedir.

// Configure a target
gtag('config', 'G-XXXXXX-1');

// Since send_to is not specified, this routes to the 'default' group which
// includes 'G-XXXXXX-1', as defined in config, above.
gtag('event', 'sign_in');

// By default, routes to the 'default' groups which includes
// 'G-XXXXXX-1', as defined in config, above.
gtag('event', 'generate_lead', { 'send_to': 'default' });

Özel groups rotası

groups özelliğini kullanarak, belirli bir kimlik grubuna yönlendirilmesi gereken belirli veri parçalarını tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneğinde, sign_in etkinlik verilerinin agency adlı özel bir gruba nasıl yönlendirileceği gösterilmektedir.

// Configure a target
gtag('config', 'G-XXXXXX-1');
gtag('config', 'G-XXXXXX-3', { 'groups': 'agency' });
gtag('config', 'G-XXXXXX-9', { 'groups': 'agency' });

// Routes only to 'G-XXXXXX-3' and 'G-XXXXXX-9' since they
// are both in the 'agency' group
gtag('event', 'sign_in', { 'send_to': 'agency' });

Örnek: Google Ads, Analytics ve Floodlight'ı birlikte yapılandırma

Aynı Google etiketinden Google Ads, Google Analytics ve Floodlight için eksiksiz yapılandırmalar oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, birleştirilmiş bir etiketin nasıl görünebileceği gösterilmektedir. Bu örnek:

 • Sayfa görüntüleme verilerini Google Analytics'e gönderir
 • Google Ads ve Floodlight dönüşümlerini ölçer
 • Alışveriş sepetine eklenen bir ürünle ilgili bilgileri Analytics'e ve Google Ads'e gönderir
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID">
</script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 // Global configs
 gtag('config', 'TAG_ID');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');

 // Measure Google Ads conversions
 gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': 'AW-YYYYYY/AbC-D_efG-h12_34-567',
   'value': 1.0,
   'currency': 'USD'
 });

 // Measure Floodlight conversions
 gtag('event', 'conversion', {
  'allow_custom_scripts': true,
  'send_to': 'DC-ZZZZZZ/actions/locat304+standard'
 });

 // Route ecommerce add_to_cart event to Google Ads and Analytics
 gtag('event', 'add_to_cart', {
  'send_to': [
   'G-XXXXXX-1',
   'AW-YYYYYY'
  ],
  'items': [
   'id': 'U1234',
   'ecomm_prodid': 'U1234',
   'name': 'Argyle Funky Winklepickers',
   'list': 'Search Results',
   'category': 'Footwear',
   'quantity': 1,
   'ecomm_totalvalue': 123.45,
   'price': 123.45
  ]
 });
</script>