Versions: live

Canlı (yani yayınlanan) kapsayıcı sürümünü alır Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+parent/versions:live

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
parent string GTM kapsayıcısının API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Sürüm kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.