Versions: publish

Kapsayıcı Sürümü yayınlar. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+path:publish

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM ContainerVersion'ın API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/versions/{version_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
fingerprint string Bu parmak izi belirtildiğinde depolama alanındaki kapsayıcı sürümünün parmak iziyle eşleşmelidir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "containerVersion": accounts.containers.versions Resource,
  "compilerError": boolean
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
containerVersion nested object Kapsayıcı sürümü oluşturuldu.
compilerError boolean Derleyici hataları veya yok.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.