Versions: update

Kapsayıcı Sürümünü Günceller. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/path

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM ContainerVersion'ın API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/versions/{version_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
fingerprint string Bu parmak izi belirtildiğinde depolama alanındaki kapsayıcı sürümünün parmak iziyle eşleşmelidir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özelliklerle bir Sürüm kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
description string Kapsayıcı sürümü açıklaması. yazılabilir
name string Kapsayıcı sürümü görünen adı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Sürüm kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.