Workspaces: create

Çalışma alanı oluşturur. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+parent/workspaces

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
parent string GTM üst kapsayıcısının API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde aşağıdaki özelliklere sahip bir Workspaces kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
name string Workspace görünen adı. yazılabilir
İsteğe Bağlı Özellikler
description string Çalışma alanı açıklaması. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Workspaces kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.