Templates: list

Bir GTM kapsayıcı çalışma alanının tüm GTM Şablonlarını listeler. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+parent/templates

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
parent string GTM Workspace'in API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
pageToken string Sonraki sonuç sayfasını getirmek için devam jetonu.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "template": [
    accounts.containers.workspaces.templates Resource
  ],
  "nextPageToken": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
template[] list Bir GTM kapsayıcısının tüm GTM Özel Şablonları.
nextPageToken string Sonraki sonuç sayfasını getirmek için devam jetonu.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.