Templates: update

Bir GTM Şablonu güncellenir. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/path

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM Özel Şablonu'nun API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}/templates/{template_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
fingerprint string Bu parmak izi belirtildiğinde depolama alanındaki şablonların parmak iziyle eşleşmelidir.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde bir Şablonlar kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Şablonlar kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.