Migracja do Menedżera tagów Google

Aby w pełni wykorzystać możliwości Menedżera tagów Google, przenieś do Menedżera tagów wszystkie (lub jak najwięcej) istniejących tagów. Oto zalecane czynności:

 1. Mapowanie witryny (opcjonalne)

  Zastanów się, jakie tagi zostały obecnie wdrożone w Twojej witrynie. Zastanów się, jakie działania (zdarzenia) chcesz śledzić i jakie dane (zmienne) chcesz zbierać. Utwórz mapę tagów, dane, które mają być zbierane, oraz wskaż zdarzenia lub strony, które chcesz z nimi powiązać.

 2. Instalowanie kodu Menedżera tagów w witrynie

  Po zmapowaniu witryny zainstaluj w niej tag kontenera Menedżera tagów i wdróż go. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach dotyczących instalacji.

 3. Dodawanie zdarzeń i zmiennych

  Dostosuj instalację Menedżera tagów Google, korzystając z metod opisanych w wytycznych dotyczących zdarzeń.

 4. Konfigurowanie tagów i powiązanych z nimi reguł w Menedżerze tagów

  Gdy zainstalujesz Menedżera tagów w swojej witrynie, dodaj do niej tagi witryny. W tym momencie NIE publikuj. Wystarczy dodać i skonfigurować tagi ze swojej witryny w Menedżerze tagów, używając odpowiednich szablonów i reguł. Więcej informacji o aktywatorach

 5. Ostateczna zamiana migracji

  Ostatnim krokiem jest równoczesne zastąpienie starych tagów i opublikowanie ich w Menedżerze tagów Google. W ciągu kilku minut musisz:

  • Usuwanie tagów witryny jednym naciśnięciem kodu
  • Gdy operacja się zakończy, naciśnij przycisk „Opublikuj” przy wersji kontenera.

  Może to spowodować niewielką lukę w danych, ale po zakończeniu początkowej wymiany nie będą już wyświetlane żadne luki. Możesz też złożyć zamówienie tutaj i opublikować je na krótko przed wprowadzeniem zmian w witrynie. Może to spowodować drobne duplikowanie danych zamiast niewielkiej luki w danych.

Po zakończeniu wstępnej migracji do Menedżera tagów wszystkie kolejne potrzeby konfiguracji tagów możesz obsługiwać bez wprowadzania zmian w kodzie za pomocą interfejsu Menedżera tagów.