Kaydedilen sorguları yönet

Kayıtlı sorgu API'si, Apps Kasası'nda kayıtlı sorguları programatik olarak yönetmenize olanak tanır. Sorgunun ölçütlerine bağlı olarak aynı sonuçları veya daha fazla, daha yeni sonuçlar almak için kayıtlı bir sorguyu çalıştırabilirsiniz. Örneğin, sorgunuz bir bitiş tarihi içeriyorsa sorguyu ilk kez çalıştırdığınızda aldığınız sonuçların aynısını alırsınız. Sorgu, bir bitiş tarihi içermiyorsa orijinal sonuçlarınızın yanı sıra arama ölçütlerini karşılayan yeni verileri de alırsınız.

Bu API'yi şu tür komut dosyalarında kullanabilirsiniz:

 • bir konuda kayıtlı sorgu oluşturma
 • kayıtlı sorguyu bir konudan sil
 • bir konudan kayıtlı sorgu al
 • bir konudan tüm kayıtlı sorguları al

Hesabın Apps Kasası kaynaklarıyla çalışabilmesi için gerekli Apps Kasası ayrıcalıklarına sahip olması ve konuya erişebilmesi gerekir. Bir konuya erişmek için hesabın konuyu oluşturmuş, konunun kendisiyle paylaşılmış olması veya Tüm Konuları Görüntüleme ayrıcalığına sahip olması gerekir.

Kayıtlı bir arama sorgusu oluşturma

Aşağıdaki örneklerde, posta iletileri ve Drive'daki dosyalar için nasıl kayıtlı sorgu oluşturulacağı gösterilmektedir:

Posta

Java

public SavedQuery createMailAllDataAccountSavedQuery(String matterId) throws Exception {
  AccountInfo emailsToSearch =
    new AccountInfo().setEmails((ImmutableList.of("email1", "email2")));
  MailOptions mailOptions = new MailOptions().setExcludeDrafts(true);
  String queryTerms = "to:ceo@solarmora.com";
  Query mailQuery =
    new Query()
      .setCorpus("MAIL")
      .setDataScope("ALL_DATA")
      .setSearchMethod("ACCOUNT")
      .setAccountInfo(emailsToSearch)
      .setTerms(queryTerms)
      .setMailOptions(mailOptions);
  SavedQuery savedQuery =
    new SavedQuery()
      .setDisplayName("NEW SAVED QUERY NAME")
      .setQuery(mailQuery);
  return client.matters().savedQueries().create(matterId, savedQuery).execute();
} 

Python

def create_mail_all_data_account_saved_query(self, matter_id):
  emails_to_search = ['email1', 'email2']
  mail_query_options = {'excludeDrafts': True}
  query_terms = 'to:ceo@solarmora.com'
  mail_query = {
    'corpus': 'MAIL',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ACCOUNT',
    'accountInfo': {
      'emails': emails_to_search
    },
    'terms': query_terms,
    'mailOptions': mail_query_options,
  }
  saved_query = {
    'displayName': 'NEW SAVED QUERY NAME',
    'query': mail_query,
  }
  return self.service.matters().savedQueries().create(
    matterId=matter_id, body=saved_query).execute()

Drive

Java

public SavedQuery createDriveAllDataOUSavedQuery(String matterId) throws Exception {
  OrgUnitInfo ouToSearch = new OrgUnitInfo().setOrgUnitId("ou id retrieved from admin sdk");
  DriveOptions driveQueryOptions = new DriveOptions().setIncludeTeamDrives(true);
  Query driveQuery =
    new Query()
      .setCorpus("DRIVE")
      .setDataScope("ALL_DATA")
      .setSearchMethod("ORG_UNIT")
      .setOrgUnitInfo(ouToSearch)
      .setDriveOptions(driveQueryOptions);
  SavedQuery savedQuery =
    new SavedQuery()
      .setDisplayName("NEW SAVED QUERY NAME")
      .setQuery(driveQuery);
  return client.matters().savedQueries().create(matterId, savedQuery).execute();
 }
} 

Python

def create_drive_all_data_ou_saved_query(self, matter_id):
  ou_to_search = 'ou id retrieved from admin sdk'
  drive_query_options = {'includeTeamDrives': True}
  drive_query = {
    'corpus': 'DRIVE',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ORG_UNIT',
    'orgUnitInfo': {
      'org_unit_id': ou_to_search,
    },
    'driveOptions': drive_query_options
  }
  saved_query = {
    'displayName': 'NEW SAVED QUERY NAME',
    'query': drive_query,
  }
  return self.service.matters().savedQueries().create(
    matterId=matter_id, body=saved_query).execute()

Kayıtlı bir arama sorgusunu silme

Aşağıdaki örnekte, kayıtlı bir sorgunun nasıl silineceği gösterilmektedir.

Java

public Empty deleteSavedQuery(String matterId, String savedQueryId) throws Exception {
  return client.matters().savedQueries().delete(matterId, savedQueryId).execute();
} 

Python

def delete_saved_query(self, matter_id, saved_query_id):
  empty_response = self.service.matters().savedQueries().delete(
    matterId=matter_id, savedQueryId=saved_query_id).execute()
  return empty_response/pre>
 

Get a saved search query

The following example shows how to retrieve a saved query by its ID.

Java

public SavedQuery getSavedQuery(String matterId, String savedQueryId) throws Exception {
  return client.matters().savedQueries().get(matterId, savedQueryId).execute();
} 

Python

def get_saved_query(self, matter_id, saved_query_id):
  saved_query = self.service.matters().savedQueries().get(
    matterId=matter_id, savedQueryId=saved_query_id).execute()
  return saved_query

Bir konudaki kayıtlı sorguları listeleme

Aşağıdaki örnekte, bir konunun kayıtlı sorgularının nasıl listeleneceği gösterilmektedir.

Java

public void listSavedQueries(String matterId) throws Exception {
  ListSavedQueriesResponse firstPageResponse =
    client.matters().savedQueries().list(matterId).setPageSize(10).execute();
  String nextPageToken = firstPageResponse.getNextPageToken();
  if (nextPageToken != null) {
   client
     .matters()
     .savedQueries()
     .list(matterId)
     .setPageSize(10)
     .setPageToken(nextPageToken)
     .execute();
  }
} 

Python

def list_saved_queries(self, matter_id):
  first_page_response = self.service.matters().savedQueries().list(
    matterId=matter_id, pageSize=10).execute()
  if 'nextPageToken' in first_page_response:
   self.service.matters().savedQueries().list(
     pageSize=10,
     pageToken=first_page_response['nextPageToken']).execute()