Method: matters.exports.create

Dışa aktarma işlemi oluşturur.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Export öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Export örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.