Method: matters.exports.list

Belirtilen konudaki dışa aktarma işlemleriyle ilgili ayrıntıları listeler.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Yanıtta döndürülecek dışa aktarma sayısı.

pageToken

string

Yanıtta döndürüldüğü şekliyle sayfalara ayırma jetonu.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Bir konunun dışa aktarma işlemleri.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "exports": [
  {
   object (Export)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
exports[]

object (Export)

Dışa aktarma listesi.

nextPageToken

string

Sayfa jetonu 'nu kullanın.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.