Method: matters.holds.accounts.create

Muhafazaya hesap ekler. Hesaplar yalnızca kuruluş birimi ayarlanmamış bir muhafazaya eklenebilir. Kuruluş birimini temel alan bir muhafazaya hesap eklemeye çalışırsanız bir hata döndürülür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, HeldAccount öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan HeldAccount örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.