Method: matters.holds.accounts.delete

Bir hesabı muhafazadan kaldırır.

HTTP isteği

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts/{accountId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

accountId

string

Muhafazadan kaldırılacak hesabın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.