Method: matters.holds.accounts.list

Bir muhafaza kapsamındaki hesapları listeler. Bu yalnızca ayrı ayrı belirtilen ve muhafazanın kapsamında olan hesapları listeleyebilir. Muhafaza bir kuruluş birimini kapsıyorsa, muhafazaya alınan kuruluş biriminin üyelerini listelemek için Yönetici SDK'sını kullanın.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Bir muhafaza kapsamındaki hesapların listesini döndürür.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "accounts": [
  {
   object (HeldAccount)
  }
 ]
}
Alanlar
accounts[]

object (HeldAccount)

Muhafazaya alınmış hesaplar.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.