Method: matters.holds.get

Belirtilen muhafazayı alır.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
view

enum (HoldView)

Bekletme için iade edilecek ayrıntı miktarı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Hold öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.