Method: matters.holds.update

Bir muhafazanın kapsamını (kuruluş birimi veya hesaplar) ve sorgu parametrelerini günceller. Kuruluş birimini kapsayan bir muhafazaya hesap ekleyemezsiniz ya da bireysel hesapları kapsayan bir muhafazaya kuruluş birimi ekleyemezsiniz. Bunu denerseniz desteklenmeyen değerler yoksayılır.

HTTP isteği

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafazanın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Hold öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Hold öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.