Method: matters.savedQueries.create

Kayıtlı bir sorgu oluşturur.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Kaydedilen sorgunun oluşturulacağı konunun kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, SavedQuery öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan SavedQuery örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.