Method: matters.savedQueries.delete

Belirtilen kayıtlı sorguyu siler.

HTTP isteği

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Kayıtlı sorgunun silineceği konunun kimliği.

savedQueryId

string

Silinecek kayıtlı sorgunun kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.