Method: matters.savedQueries.get

Belirtilen kayıtlı sorguyu getirir.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Kaydedilen sorgunun alınacağı konunun kimliği.

savedQueryId

string

Alınacak kayıtlı sorgunun kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SavedQuery öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.