Method: matters.savedQueries.list

Bir konudaki kayıtlı sorguları listeler.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/savedQueries

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Kaydedilen sorguların alınacağı konunun kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kayıtlı sorgu sayısı.

pageToken

string

Önceki yanıtta döndürüldüğü şekliyle sayfalara ayırma jetonu. Boş jeton, baştan başlamak anlamına gelir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

ListSaveQuery yönteminin yanıtının tanımı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "savedQueries": [
  {
   object (SavedQuery)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
savedQueries[]

object (SavedQuery)

Kayıtlı sorguların listesi.

nextPageToken

string

Sayfa jetonu 'nu kullanın. Bu alan boşsa listelenecek başka kayıtlı sorgu yoktur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.