Method: matters.addPermissions

Bir hesabı konu ortak çalışanı olarak ekler.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:addPermissions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "matterPermission": {
    object (MatterPermission)
  },
  "sendEmails": boolean,
  "ccMe": boolean
}
Alanlar
matterPermission

object (MatterPermission)

Hesap ve eklenecek rol.

sendEmails

boolean

Eklenen hesaba bildirim e-postası göndermek için değeri true olarak ayarlayın. Bildirim e-postası göndermemek için ayarı false olarak yapın.

ccMe

boolean

Yalnızca sendEmails true değerine ayarlandığında geçerlidir. E-posta iletisinde istekte bulunanı CC'ye eklemek için true değerini ayarlayın. İsteği CC isteğinde bulunan kişiye vermemek için false olarak ayarlayın.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, MatterPermission öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.